posedis2017 m. lapkričio 9 dieną į pirmąjį posėdį susirinko naujai išrinkta mokyklos darbo taryba: Vida Petrauskienė, Rolanda Lukoševičienė ir Ramutė Mockuvienė. Rinkimų komisijos pirmininkas Gitanas Kybartas paskelbė vykusių mokyklos darbo tarybos rinkimų rezultatus. Toliau vykusio posėdžio metu mokyklos darbo tarybos pirmininku buvo išrinkta Vida Petrauskienė, G. Kybartas naujai išrinktai mokyklos darbo tarybos pirmininkei perdavė visą vykusių rinkimų dokumentaciją.