1Mažvydas – lietuvių raštijos pradininkas, 1547 m. sausio 8 d. Karaliaučiuje išleidęs pirmąją lietuvišką knygą - „Katekizmą“.

                            Pirmosios lietuviškos knygos 470 jubiliejui paminėti Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje spalio 27 d. vyko konkursas „Mažvydas mums nutiesė kelius“. Mūsų mokyklai atstovavo septintokių ,,Jaunųjų leidėjų“ būrelio (Evelina Jociūtė, 7b kl., Luka Matijošaitytė, 7c kl., Julita Kumpikevičiūtė, 7b kl., Vaiva Dauskurdytė, 7b kl.) komanda, kuriai pasirengti padėjo lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Laima Butvilienė. Ruošdamosi konkursui analizavome ,,Katekizmą“, M. Mažvydo biografiją, jo įamžinimą Lietuvoje ir pasaulyje, Reformacijos judėjimą. Ruoštis buvo sunku, nes nuo M. Mažvydo epochos mus skiria beveik pusšimtis metų. Sunkoka buvo perskaityti ir suprasti tekstą, taisyklingai ištarti žodžius.

Organizatoriai mus priėmė šiltai, tačiau parengė gan sudėtingas užduotis: turėjome atlikti namų užduotį, atsakyti į 20 teorinių klausimų apie Reformaciją, M. Mažvydo gyvenimą ir kūrybą, ,,Katekizmą“, organizavo kapitonų BLIC turnyrą, kūrybinę užduotį atliekant reikėjo įrašyti praleistus prakalbos žodžius, meniškai perskaityti nežinomą ,,Katekizmo“ prakalbos ištrauką.

Konkurso metu nesijautė įtampos, visi buvome linksmi ir rezultatai mus džiugino – laimėjome II-ąją vietą. Iš Nemakščių grįžome apdovanotos, puikios nuotaikos, pabendravusios, praplėtusios ir įtvirtinusios žinias apie M. Mažvydą.

                     Julita Kumpikevičiūtė ir Vaiva Dauskurdytė -„Jaunųjų leidėjų“ būrelio narės