bernotuosepasandravyjeSpalio 4 dieną mes, 3a klasės mokiniai ir mokytoja Ona Bielskienė, vykome į poeto Jono Mačiulio-Maironio gimtinę ir tėviškę. Bernotų kaime mus pasitikusi gidė supažindino su poeto gyvenimu ir kūryba. Apžiūrėjome jo tėviškę, skaitėme eilėraščius. Paskui vykome į Pasandravio kaimą. Susipažinome su Maironio gimtine. Vaikščiodami ąžuolų ir skulptūrų alėja stebėjome rudens požymius, medžio skulptūras. Smagiai žaidėme pievutėje ir skaniai pietavome pavėsinėje prie miškelio. Grįžę nupiešėme ir užrašėme ekskursijos įspūdžius, juos papasakojome ir savo artimiesiems. Mums labai patiko integruota veikla.

             Pradinių klasių mokytoja metodininkė Ona Bielskienė