1Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojos: Laima Butvilienė, Daiva Mockevičienė, Laima Česaitienė ir Jolanta Kilkiuvienė birželio 20 dieną vedė seminarą kolegoms „Gimtosios kalbos vartojimo aktualijos ugdymo procese“. Lektorių tikslas buvo, kad kolegos pagerintų kalbinį raštingumą ugdymo procese. Seminaro dalyviai prisiminė taisyklingos tarties reikalavimus ir normas, buvo aptartas dažniau vartojamų žodžių tarimas ir kirčiavimas, priminti sudėtingesnės rašybos, skyrybos bei kalbos kultūros atvejai, mokytojai atliko praktines užduotis, stebėjo įdomią mokomąją medžiagą, turėjo galimybę įsivertinti kalbos vartojimo žinias. Linkime, kad kalbėdami ir rašydami taisyklingai, išlaikytume bendrumą, širdies gerumą, kalbėtume gražia, taisyklinga, švaria kalba, kuri mus visus vienija...