1 Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje gegužės 22–24 d. vyko seminaras „LIONS QUEST programos „Paauglystės kryžkelės“ įgyvendinimas mokykloje“, kuriame dalyvavo 32 mokytojai, dirbantys 5–10 klasėse. Šių aktualių mokymų lektorius – Linas Slušnys, VšĮ LIONS QUEST LIETUVA direktorius, LIONS QUEST programos instruktorius, vaikų ir paauglių psichiatras. Seminaro metu visi mokytojai buvo įtraukti aktyviai dalyvauti veikloje: nagrinėta paauglystės kryžkelės programos įgyvendinimo matrica, programos įgyvendinimo planavimas, diskutuota, kaip sukurti tarpusavio santykiais paremtą klasę, apžvelgta pamokos sandara, mokytojai dalyvavo praktinėje veikloje.

         LIONS QUEST programos skatina akademinius pasiekimus ir prasmingą dalyvavimą mokymosi procese. Seminare buvo akcentuojama, kad jaunų žmonių pasiekimai yra susiję su mokytojų rūpesčiu ir keliamais lūkesčiais, kad jauni žmonės aktyviai mokosi tada, kai į juos žiūrima kaip į gabius, protingus žmones, turinčius svarbių patyrimų ir galinčius jais pasidalinti, kai mokymasis yra tikras ir aktualus. Seminaro metu visi aktyviai bendravo ir bendradarbiavo. Lektorius Linas Slušnys visus seminaro dalyvius įtraukė į aktualių problemų sprendimą, akcentavo, kad LIONS QUEST programos pagrindas yra tikėjimas, kad jauni žmonės– tai vertybė, kuri gali lemti teigiamus pokyčius pasaulyje.