1 „Mieli Tėveliai, Jūsų žiburėlių šviesa įžiebė dar daugybę žiburėlių, kurie švyti jūsų vaikų akyse. Laimingų, atsakingų, žingeidžių, stropių vaikų, dėl kurių mes visi čia susirinkome“,– šiais žodžiais pasitiko visus susirinkusius renginio vedėja Asta Linkienė, nes mokykloje gegužės 16– 17 dienomis vyko 1– 4 klasių mokinių tėvų dienos „Mokykla ir šeima“.

       Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eugenija Pagirėnienė supažindino tėvelius su 2017 metų Nacionalinio mokinių pasiekimo patikrinimo tikslu, uždaviniais ir mokyklos mokinių pasiekimais 1– 2 klasėse ir 2016– 2017 m. m. pradinio ugdymo programos mokinių pasiekimais 3– 4 klasėse.

Vėliau įteikė padėkas mokiniams ir jų tėveliams už mokyklos vardo garsinimą, troškimą siekti žinių ir laimėjimus respublikiniuose, rajoniniuose renginiuose.

 

       Tėvelius, senelius, močiutes ir kitus šeimos narius pradinių klasių mokiniai džiugino dainomis, šokiais, eilėraščių posmais, dūdelių garsais. Nuskambėjus finalinėms dainoms „Ant ištiestų delniukų“ 1– 2 klasėse ir „Juokų daina“3– 4 klasėse,mokinukai bėgo sveikinti tėvelių savo pačių pagamintais saulėgrąžų žiedais.

       Dalelę šilumos ir geros nuotaikos išsinešė šventės dalyviai į namus.