1Mūsų mokykla artimai bendrauja su Dubysos regioniniu parku: rengia išvykas, edukacines programas. Vienas tokių renginių kasmet vykstanti popietė „Mes žemaičiai nuo Dubysos“. Renginį organizuoja ir veda vyriausioji Dubysos regioninio parko kultūrologė Laimutė Pečkaitienė, o dalyviai- mokyklos šeštokai ir jų lietuvių kalbos mokytojos.

Šiemet renginys vyko balandžio 21 dieną. Visų trijų klasių mokiniai parengė etnografinių regionų pristatymus, vaidino patarles, spėjo mįsles, aptarė Žemaitijos regiono patiekalus, iškilias asmenybes, piešė tautinį žemaičių kostiumą, rungėsi, kurie geriau žino liaudies metereologiją ir piliakalnius.

Dvi valandos prabėgo labai greitai. Komandos buvo gerai pasirengusios varžytuvėms, todėl rezultatai skyrėsi vienu kitu tašku. Laimėjo 6b klasės komanda, o pralaimėjusių nebuvo, nes mokiniai praturtėjo žiniomis ir buvo apdovanoti saldžiais prizais.