22016 m. gruodžio 28 dieną Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė pradinio ugdymo mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Įdomus, kūrybiškas, užtikrinantis individualią mokymosi pažangą mokymas(-is)“. Joje dalyvavo ne tik Raseinių rajono, bet ir Radviliškio, Kaltinėnų, Šiaulių, Marijampolės mokyklų pradinių klasių mokytojos.

Konferencijos dalyvius atvyko pasveikinti Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Jolita Jablonskienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja Regina Petreikienė, Raseinių rajono švietimo centro direktorė Silva Morkevičienė.

Savo patirtimi dalinosi Vilija Vyšniauskienė, Jolanta Skridulienė, Šiaulių Gytarių progimnazijos mokytojos ekspertės, vadovėlio „Pupa“ autorės, pradinių klasių mokytoja ekspertė Liuba Stankevičienė iš Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos, Raseinių PPT direktorė Reda Kunickienė, Raseinių Šaltinio progimnazijos direktorė Vaiva Zubrickienė, Ilgižių mokyklos-daugiafunkcinio centro pradinių klasių mokytoja metodininkė Ingrida Račickienė, mūsų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eugenija Pagirėnienė ir pradinių klasių mokytoja metodininkė Rita Goleckienė.

Skaitmeninius stendinius pranešimus pristatė Saulė Tiškuvienė, Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, Gražina Šimkevičienė, Dalia Kosienė, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos metodininkės, Lina Stasiulevičienė, Gylių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokytoja metodininkė, Raigeda Buzienė, Edita Lukošienė, Silva Vitauskienė, Raseinių r. Viduklės S. Stanevičiaus gimnazijos pradinių klasių mokytojos, Renata Simonavičienė, Raseinių Šaltinio progimnazijos pradinių klasių vyr. mokytoja, Liuba Vaigauskienė, Raseinių Šaltinio progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė, Teresė Augulienė, Radviliškio Vaižganto progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė, Valda Jegorovienė, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, Augenija Višinskienė, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, Genovaitė Orlova, Radviliškio Vaižganto progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Konferencijos dalyviai džiaugėsi gavę teorinių ir praktinių žinių, kaip efektyviai, motyvuojančiai, įtraukiančiai nukreipti mokymo(-si) strategijas ir metodus, vedančius link sėkmingos kiekvieno mokinio pažangos.  

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos

pradinių klasių mokytojos metodininkės

Rita Goleckienė, Vida Petrauskienė