1Gruodžio 7 dieną 10b klasės mokinės kartu su bibliotekininke/karjeros koordinatore Henrika Gailiene vyko į į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Sodros“ Šilalės skyrių, esantį Raseiniuose. Išvykos tikslas - susipažinti su Sodroje dirbančių specialistų profesijomis, kasdieniu jų darbu, pagrindinėmis veiklomis, vidaus tvarka, darbo patalpomis.

Pirmiausia pasitiko Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja Laimutė Rudžionytė. Ji paaiškino, kad „Sodra“ yra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos -  socialinio draudimo fondą administruojanti institucija, kurios pagrindinė funkcija – valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimas. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos koordinuoja, metodiškai vadovauja ir užtikrina 13 jai pavaldžių teritorinių skyrių ir įstaigų efektyvų ir kokybišką darbą, renkant valstybinio socialinio draudimo įmokas ir vykdant jų išieškojimą, tvarkant apdraustųjų asmenų duomenis, kontroliuojant laikinojo nedarbingumo nustatymo teisėtumą ir pagrįstumą bei atsakant, kad teisingai ir laiku būtų skiriamos ir išmokamos pensijos, pašalpos bei kitos išmokos.

Merginoms buvo suteikta galimybė pabendrauti su Sodros darbuotojais, sužinoti, ką reikia studijuoti, norint dirbti šioje įstaigoje. Dvi valandos Sodroje prabėgo labai greitai ir prasmingai.

Bibliotekininkė/karjeros koordinatorė Henrika Gailienė