01

Š. m. spalio 10 d. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje vyko ,,Darbuotojų mokymai priešgaisrinės saugos klausimais programa“ ir atestavimas (žinių tikrinimas). Mokymus vedė vyresnysis technologijų ir žmogaus saugos mokytojas Jonas Gailius. Mokykloje vykusių mokymų metu, darbuotojai buvo supažindinti su gaisrų kilimo priežastimis. Išsiaiškinta, kokie turi būti darbuotojų veiksmai kilus gaisrui.

 

Ūkvedys Gitanas Kybartas, atsakingas už priešgaisrinę saugą mokykloje, mokyklos darbuotojus supažindino su pagrindiniais priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais bei darbuotojų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, kiekvieno asmens atsakomybe už priešgaisrinę saugą, supažindino su darbuotojų veiksmais, kilus gaisrui, bei mokinių evakuacijos planu.    

 

Užsiėmimų metu demonstruota vaizdinė medžiaga – kaip elgtis ir naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Po teorinių užsiėmimų buvo surengtas darbuotojų priešgaisrinės saugos žinių tikrinimas.    

 

                                                                                                                                               

 

Atsakingas už priešgaisrinę saugą mokykloje Gitanas Kybartas