30a035fa-6794-45ca-9053-4ae5ad4ce739Šiais metais tradicinės pradinių klasių mokinių ir jų tėvų dienos buvo skirtos Šeimos dienai paminėti. Visų klasių mokinukai savo dainomis, šokiais, gražiausiais žodžiais dėkojo tėveliams už rūpestį ir už tai, kad jie atsakingai ir ištvermingai veda savo vaikus pažinimo keliu.

Taip pat buvo apdovanoti puikiai besimokantys ir pavyzdingai besielgiantys pradinių klasių mokiniai ir mokiniai, padarę didelę pažangą moksle, padėkos įteiktos ir šių mokinių tėveliams.

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eugenija Pagirėnienė  papasakojo tėvams apie pradinių klasių mokinių pasiekimus ne tik mokyklos, bet ir rajono olimpiadose, konkursuose, pasidžiaugė tėvų glaudžiu bendradarbiavimu su mokykla.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Rita Goleckienė