Vilniaus g. 11, LT-60180 Raseiniai
Elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. (8 428) 52 167

Pamokų laikas

1 pamoka   8.00 – 8.45 val.

2 pamoka   8.55 – 9.40 val.

3 pamoka   9.50 – 10.35 val.

4 pamoka 10.55 – 11.40 val.

5 pamoka 12.00 – 12.45 val.

6 pamoka 12.55 – 13.40 val.

7 pamoka 13.50 – 14.35 val.

8 pamoka 14.45 – 15.30 val.

9 pamoka 15.40 – 16.25 val.

Nuorodos

paupio baneris jpeg tamo01 02

sveika mokykla logotipas 25 m

Lankytojai
18
Straipsniai
1213
Straipsnių peržiūrėjimai
65954712

 

docParalelių klasių mokinių skirstymo į klases arba klasių sujungimo, jeigu mokinių skaičius neatitinka klasių komplektavimo reikalavimų, tvarkos aprašas

docVaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 

docPamokų paskirstymo tvarkos aprašas

docNuotolinio darbo tvarkos aprašas 2018 metų redakcija

docDarbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas

pdfReorganizavimo sąlygų aprašas

docDėl 1-4 klasių mokinių individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašo

docDėl 5-10 klasių mokinių individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašo

docĮsakymas dėl mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo 2017 m. gruodžio 22 d. Nr. V-24-239

docĮsakymas dėl mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos tvirtinimo 2017 m. gruodžio 31 d. Nr. V-24-248

docĮsakymas dėl mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos tvirtinimo 2017 m. gruodžio 31 d. Nr. V-24-254

docĮsakymas dėl mokyklos lygių galimybių principo įgyvendinimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2017 m. gruodžio 31 d. Nr. V-24-253

docDarbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarka

pdfDėl pasirinktų prevencinių programų

docSmurto prevencijos rekomendacijos 2017

docSmurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka

docPradinio ugdymo programos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

docNeformaliojo mokinių švietimo organizavimo tvarkos aprašas

doc5-10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

docMokyklos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo tvarkos aprašas

docMokyklos krizių valdymo tvarkos aprašas

docMokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarka

docMokyklos transporto naudojimo tvarkos aprašas

docMokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas

docMokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas

docMokyklos švietimo stebėsenos tvarkos aprašas

docPedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

docUgdymo karjerai programos įgyvendinimo tvarkos aprašas

docBendradarbiavimo su socialiniais partneriais programa „Bendradarbiaudami mokomės“

docGabių ir talentingų mokinių ugdymo programa

docMokyklos darbo tvarkos taisyklės

docMokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas

docRaseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos nuostatai

pdfSprendimas dėl mokyklos nuostatų pakeitimo

docVaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

docMokinių pasiekimų patikrinimo ir skirstymo į grupes pagal pasiekimų lygius tvarkos aprašas

docŠvietimo pagalbos mokiniui ir mokytojui teikimo tvarkos aprašas 

docMokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarka

docMokinių individualaus ugdymo(si) plano sudarymo tvarkos aprašas

docSocialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarka

docNaujas vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

docMokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

docMokytojų budėjimo mokykloje nuostatai

docDarbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarkos aprašas

docMokinių priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas

docMokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas

docVaikų priėmimo į Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos Paupio daugiafunkcį centrą tvarkos aprašas

 docMokinių pažintinės veiklos organizavimo ir jai skirtų lėšų naudojimo tvarka

docPailgintos mokymosi dienos grupės tvarkos aprašas

docProfesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

docMetodinės tarybos darbo reglamentas

docValgiaraščių vertinimo pažymos

docMokinių maitinimo tvarkos aprašas

docRenginių organizavimo nuostatai

docBibliotekos nuostatai

docBibliotekos dokumentų fondo apskaitos tvarkos aprašas 

docNaudojimosi biblioteka taisyklės

docElektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

„Dėl draudimo mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, turėti ar kitaip perduoti energetinius gėrimus įtraukimo į mokyklų vidaus tvarkos dokumentus bei mokymo sutartis“

Paieška

Informacija

Raseinių rajono savivaldybė skelbia konkursą Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data - 2019 m. liepos 11 d.

Pretendentų atrankos data - 2019 m. gruodžio 4 d.            

Nuoroda į pagrindinį skelbimą – Raseinių rajono savivaldybės interneto svetainės http://www.raseiniai.lt skyriaus „Karjera“ srityje „Konkursai, atrankos“.

Raseiniai

°C
Atmosferos slėgis hPa
Vėjo stiprumas: m/s
Vėjo kryptis:

Klausykimės kartu