Kreipiamės į visus mokyklos bendruomenės narius ir kviečiame kiekvienais metais iki gegužės 1 dienos

2 procentus savo pajamų mokesčio skirti Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinei mokyklai

Informuojame Jus apie pasikeitusią paramos gavimo prašymo (FR0512) pateikimo tvarką mokesčių inspekcijai.

Prašymus dėl paramos perdavimo įstaigai (pvz.: Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinei mokyklai) mokesčių inspekcijai turi pateikti patys gyventojai asmeniškai nunešdami į Mokesčių inspekciją (Vytauto Didžiojo g. 4, Raseiniai) arba teikti elektroniniu būdu.

Prašymo formą FR0512 galima rasti:

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos rekvizitai:

Paramos gavėjo kodas

190105799

Paramos gavėjo pavadinimas

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla

Adresas

Vilniaus 11, Raseiniai, LT-60180

Paraginkite ir kitus paremti Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinę mokyklą. Kartu mes įgyvendinsime daugiau naujų projektų, sudarysime vaikams palankesnes, saugesnes sąlygas mokytis, tobulėti ir įdomiau leisti laisvalaikį.

Ačiū Jums už supratingumą ir dosnumą.