p1010468Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui. Todėl nuspręsta mokyklos mokinius supažindinti su nauju fizinio aktyvumo stiliumi „ZUMBA“. Socialinė pedagogė B. Vaičekauskienė kartu su VšĮ Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centru suorganizavo netradicinę pamoką „ZUMBOS ritmu“, kurioje dalyvavo apie 260 1-6 klasių mokinių. Centro darbuotoja Laura Tumynaitė  mokė vaikus šokti. Mokinių veiduose buvo matyti geros emocijos ir šypsenos. Bendradarbiaujant su VšĮ Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centru, mokykloje vyksta ir neformalaus švietimo užsiėmimai „Emocijų ir fizinio lavinimo kūrybinės dirbtuvės“: aktyvinama ugdytinių veikla po pamokų, lavinamas jų kūrybiškumas.