Vilniaus g. 11, LT-60180 Raseiniai
Elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. (8 428) 52 167

           Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, kurios tikslas – telkti mokinius, jų tėvus (globėjus) ir mokytojus svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti, plėtoti demokratinius santykius mokykloje.

Mokyklos tarybą sudaro mokiniai, mokinių tėvai ir mokytojai. Rinkimai vyksta kiekvienais metais rugsėjo mėnesį, jų metu pakeičiama ¼ tarybos narių. Kiekvienais metais taryba planuoja 4-5 posėdžius. Į posėdžius kviečiami mokyklos direktorius, bibliotekos vedėja, socialinių partnerių atstovai, mokyklos rėmėjai ir kiti suinteresuoti asmenys.

Mokyklos taryba:

  • nustato ugdymo organizavimo tvarką;
  • aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, dėl mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, dėl papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
  • teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus;
  • vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;
  • mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus;
  • inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą; 
  • skiria atstovus į mokytojų atestacinę komisiją ir viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją;
  • kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą;
  • gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos instancijos.

Paieška

Raseiniai

°C
Atmosferos slėgis hPa
Vėjo stiprumas: m/s
Vėjo kryptis:

Klausykimės kartu