akcija-1    Į Valstybinio psichikos sveikatos centro  dešimtus metus organizuojamą Bendrumo akciją ,,Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui“ Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės  mokyklos mokiniai įsijungė jau septintą kartą. Į akcijos organizatorių  kvietimą pasidalinti savo širdies šiluma su vienišu, sergančiu ar likimo nuskriaustu žmogumi, sukurti jam kalėdinį sveikinimą-atviruką, kad gražiausią metų šventę nei vienas nebūtų užmirštas, atsiliepė didelis būrys mūsų mokyklos mokinių iš visų klasių - nuo pirmos iki dešimtos.

 

 

       Mokinių sukurti atvirukai bei mažos dovanėlės su kūčiukais ir obuoliais buvo įteikti Raseinių ligoninės vaikų ligų skyriuje besigydantiems vaikučiams ir slaugos skyriaus pacientams. Juos išdalino mūsų mokyklos  mokinės, kurios kartu su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste L. Galinaitiene ir etikos mokytoja V. Paškauskiene prieš šv. Kalėdas lankėsi Raseinių ligoninėje. Mergaitėms buvo gera praskaidrinti sergančiųjų  nuotaiką, nudžiuginti, padaryti gerą darbą.  Jos rado laiko ir noro prisėsti prie žmogaus ir paklausti, kaip jis gyvena, kaip jaučiasi. Taip gera žiūrėti sergančiajam į akis ir girdėti, kaip jis dėkoja, koks  yra laimingas, kad jį aplankėme. Mažieji ligoniukai taip pat su džiaugsmu ir nuostaba žiūrėjo į nykštukų kepuraitėmis pasipuošusias mergaites, kurios juos aplankė. Džiugu, kad dar galime savo širdžių šiluma pasidalinti su žmonėmis, kuriems to galbūt labiausiai trūksta.

       Taip pat dalis mokinių sukurtų kalėdinių sveikinimų buvo išdalinti Raudonojo Kryžiaus labdaros valgyklos lankytojams.

      Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvaudami šioje tikrai reikalingoje akcijoje dar kartą pajuto ir suprato, kiek daug kartais gali reikšti nedidelė smulkmena, geras žodis ar šiltas žvilgsnis. Juk pasidalinę savo gerumu, patys tampame geresni ir turtingesni.

            

                                           Etikos mokytoja Vilija Paškauskienė