doc2018 metų Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) rezultatai

doc2017 metų NMPP rezultatai

doc2016 m. 2 KLASIŲ DIAGNOSTINIŲ IR 4, 6, 8 KLASIŲ STANDARTIZUOTŲ TESTŲ REZULTATAI

doc2015 m. 4 ir 8 KLASIŲ STANDARTIZUOTI TESTŲ REZULTATAI IR IŠVADOS