Spalio 21 d. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos mokiniai  (Kalnų g. 3) prisijungė prie akcijos „Šypsenos galia“. Iš pat ryto mokykloje jautėsi šurmulys. Prie įėjimo būriavosi 4bk klasės mokiniai. Kiekvienam ateinančiam jie dovanojo šypsenėles ir linkėjo visada šypsotis, o visų klasių duris papuošė nuotaikingu veiduku ir linkėjimu „Nusišypsok!“

4ak klasės mokytoja pasveikino savo mokinius ir prilipdė jiems po šypsenėlę, siūlydama nusišypsoti. Vėliau mokiniai, nešini šypsenėlėmis, sveikino mokyklos darbuotojus, kitų klasių mokinius.

Neatsiliko ir trečiokai. Papuošę savo skruostus lipdukais su šypsenėlėmis, visus kitus jie apdovanojo sveikinimais su užrašu „Šypsokis! Tai gražu!”

Neliko pamiršti ir mūsų kaimynai - Prezidento Jono Žemaičio bendruomenės nariai. Antros pertraukos metu mokiniai šypsenėles dovanojo budėtojoms, virėjoms, sutiktiems gimnazijos mokytojams bei gimnazistams.

Visą dieną džiaugėmės vieni kitų šypsenomis ir patys jas dalinome. Už dyką!