Tautos istorija, kultūra, tradicijos atsispindi sukurtose liaudies dainose, melodijose, atgimsta padavimuose, pasakojimuose. Tai mūsų tautos turtas, kurį visi kartu norime puoselėti ir išsaugoti bei perduoti ateinančioms kartoms. Spalio 13 d. mokykloje svečiavosi Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“, kuris atliko meninę švietėjišką edukacinę programą „Skamba, skamba kankliai“. Suprantamai, žaismingai ir linksmai mokinius supažindino su 16 skirtingų lietuvių liaudies muzikos instrumentų, jų skambesiu, atsiradimu, išraiškos galimybėmis. Kartu su mokiniai dainavo, žaidė, grojo. Malonu buvo bendrauti kartu puoselėjant tautiškumą, pilietiškumą ir ugdant mokinių meninius gebėjimus.