Pailgintos darbo dienos grupės veiklos tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, kryptingą vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų.

Grupėje mokiniai ne tik galėjo paruošti namų darbus, bet ir skaitė knygas, vaikščiojo, žaidė stadione, sportavo sporto salėje, žaidė stalo žaidimus, konstravo, užsiėmė kūrybine veikla, rengė viktorinas, konkursus, šventė šventes, minėjo atmintinas datas, vyko į ekskursiją po Raseinių rajoną, dalyvavo valandėlėse su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste Laima Galinaitiene, socialine pedagoge Beata Vaičekauskiene.

Mokiniai dažnai lankėsi mokyklos bibliotekoje, klausėsi bibliotekininkės Linos Stulgienės skaitomų knygų ir pasakojimų apie rašytojus, knygnešius, laisvės gynėjus. Taip pat mokėsi dirbti kompiuteriu, žaidė mokomuosius žaidimus.

Grupė dalyvavo respublikinėse projektinėse veiklose „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, „Vaikų Velykėlės“ ir į jas įtraukė visus mokyklos pradinukus.

2014–2015 m. m. pailgintos darbo dienos grupės mokiniai įgyvendino Viešosios įstaigos „Vaiko labui“ sukurtos ankstyvosios prevencijos ir vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programą „Įveikiame kartu“. Užsiėmimų metu mokėsi atpažinti savo jausmus ir įžvelgti juos sukėlusias priežastis. Mokėsi problemų atpažinimo ir sprendimo strategijų, mokėsi pasakyti „ne“. Ugdėsi gebėjimus ieškoti išeičių, kurios padėtų pasijusti geriau, numatyti jų taikymo pasekmes sau ir kitiems. Mokėsi nesėkmės priėmimo ir įveikimo būdų, atpažinti ir ištaisyti netinkamą savo elgesį bei prašyti ir teikti pagalbą. Mokiniams, dalyvavusiems programoje, buvo įteikti spalvingi diplomai.

Džiugu, kad mokyklos pradinukai noriai lanko pailgintos darbo dienos grupę ir gali saugiai ir turiningai leisti laiką po pamokų.