Gegužės 15 d. į mūsų mieląją mokyklą rinkosi 5-10 kl. mokiniai ir jų tėveliai, kurie dalyvavo Tėvų dienos „Mokykla ir šeima“ renginyje. Tai, kad kiekvieną pavasarį į mokyklą susirenka gražus būrys tėvelių, džiugina mus, šioje mokykloje dirbančius mokytojus. Juk padėti  jaunam žmogui ieškoti savęs – tai bendras tėvų ir mokytojų darbas.

Pasigrožėję savo vaikų, mūsų mokinių, kūrybiniais darbais, apžiūrėję parodas, pasidomėję pasiekimais, tėveliai rinkosi į aktų salę pažiūrėti mokinių koncerto, sužinoti apie 2015-2016 m. m. pagrindinio ugdymo programos bendrųjų ugdymo planų naujoves, išgirsti apie mokykloje vykdomas sveikatingumo priemones. Renginio metu visa mokyklos bendruomenė džiaugėsi, kad mokykloje yra nemažas būrys aktyvių ir stropių mokinių, kurie puikiai ir labai gerai mokosi, dalyvauja įvairiose olimpiadose bei konkursuose, laimi  prizines vietas, yra aktyvūs popamokinėje mokyklos  veikloje. Už įvairius pasiekimus mokiniai, už  rūpestį, gerumą, pagalbą ir puikius vaikų pasiekimus jų Tėveliai buvo apdovanoti mokyklos direktoriaus padėkomis.

„Mokykla – tarsi duonos kepykla... Iškepti skanią ir skalsią duoną – didelis menas“, – rašė poetas Justinas Marcinkevičius. Tik bendras tėvų, mokinių ir mokytojų meistriškumas gali parodyti gerus darbo rezultatus.