docMokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

docMokyklos profesinio orientavimo darbo grupė

docMokyklos vaiko gerovės komisija

docBendradarbiavimo programos „Bendradarbiaudami mokomės“ įgyvendinimo grupė

docGabiųjų mokinių ugdymo programos įgyvendinimo grupė

docSveikatos stiprinimo programos  „Sveikas aš, sveikas tu – sveiki mes“ įgyvendinimo darbo grupė