docMokyklos jubiliejaus organizavimo grupė

docMokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

docMokyklos profesinio orientavimo darbo grupė

docVaiko gerovės komisija

docBendradarbiavimo programos „Bendradarbiaudami mokomės“ įgyvendinimo grupė

docGabiųjų mokinių ugdymo programos įgyvendinimo grupė

docSveikatos stiprinimo programos  „Sveikas aš, sveikas tu – sveiki mes“ 2014–2018 metams įgyvendinimo darbo grupė