Bibliotekininkai – privilegijuoti asmenys, tarpininkai tarp knygos, jos pasaulio ir skaitytojo, asmens, kuris ieško ir nori rasti.

Kovo 18 dieną, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje vyko konferencija „Skaitymo kultūra besikeičiančioje informacinėje visuomenėje“, kurioje ir nuskambėjo ši frazė vienos iš pranešėjų lūpose – Šiaulių apskrities P.Višinksio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėjos A.Šiaulienės. Konferenciją iniciavo Raseinių rajono mokyklų bibliotekininkų metodinis būrelis. Iniciatyvą palaikė ir maloniai bendradarbiavo Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vyr. metodininkė D.Kasparavičienė bei Raseinių rajono švietimo centro metodininkė A.Kumpikevičienė.

Konferencijoje dalyvavo visi viešosios bibliotekos bei rajono mokyklų bibliotekininkai. Atvyko dvi lektorės: Rasa Šukevičienė (Kauno apskrities viešoji biblioteka) ir Aldona Šiaulienė (Šiaulių apskrities P.Višinskio viešoji biblioteka). Konferencijos metu išklausyti 7 pranešimai, kuriuos skaitė ir mokyklų (E.Jankauskaitė, L.Pocienė ir L.Stulgienė), ir Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos bibliotekininkės (J.Gudeikytė ir V.Miežinienė).

Gera ir džiugu, jog pirmą tokio pobūdžio konferenciją palaikė ir pagerbė savo atvykimu  Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Vizbarienė.

Konferencijos „Skaitymo kultūra besikeičiančioje informacinėje visuomenėje“ išsikeltas tikslas – dalintis gerąja patirtimi, ir šis tikslas buvo pasiektas šimtu procentų.

Raseinių raj. m-klų bibliotekininkų metodinio

būrelio pirmininkė Lina Stulgienė