Kovo 17 d. mūsų mokyklos dešimtokai, kurie pasiryžo tęsti mokslus  Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje, susitiko su minėtos gimnazijos  direktoriumi Linu Dargevičiumi ir direktoriaus pavaduotojomis ugdymui Renata Ulvidiene ir Audrone Ivanauskiene. Svečiai papasakojo apie gimnaziją, supažindino su mokinių priėmimo į gimnaziją tvarkos ir vidurinio ugdymo programos aprašais. Kiekvienas mokinys pabandė sudaryti savo individualų planą. Sužinojo, kad gimnazistai bendruosius ir išplėstinius dalyko kursus renkasi savo nuožiūra, tačiau bendras savaitinių pamokų skaičius neturi viršyti mokinio maksimalaus savaitinių pamokų skaičiaus.

Iki mokslo metų pabaigos liko dar keli mėnesiai, bet dešimtokai turi pagalvoti ir nuspręsti, kokius dalykus reikėtų pasirinkti, kad pildytųsi jų ateities svajonės.

Karjeros koordinatorė Henrika Gailienė