Pagal Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektą „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“ kodas Nr. VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-004 mūsų mokykla gavo nešiojamą kompiuterį, bevielio ryšio maršrutizatorių, mokinių kompiuterių saugojimo ir baterijų įkrovimo įrenginį, 28 planšetinius kompiuterius,  kurie skirti profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) paslaugoms teikti.

Projekto lėšomis įgyta kompiuterinė įranga sudarys šiuolaikiškesnes sąlygas organizuoti ir vykdyti profesinį orientavimą (ugdymą karjerai) mūsų mokykloje, sudarys galimybes ugdyti mokinių karjeros  kompetencijas naudojant naujas, šiuolaikiškas ir mokiniams patrauklias profesinio orientavimo metodikas, e-metodines užduotis. Tai leis mokiniams pagilinti karjeros svarbos suvokimą, užtikrins jų mokymosi motyvaciją.