Net neprisimenu tos dienos, kai mano 4ak mokytoja Meilė Radavičienė paprašė mūsų parašyti rašinėlį apie savo svajonę. Visi parašėme, kai kurie net ir nupiešė. Mokytoja mūsų darbus kažkur išsiuntė. Mes juos ir pamiršome, nes mokykloje dienos pilnos įvairiausios veiklos.

Ir koks buvo mūsų nustebimas, kai vieną dieną, prisimenu, buvo penkta pamoka, į klasę įeina keli vyrai. Aišku, mokyklos direktorių Gediminą Diržį pažinome visi. Kiti pasirodė visai nematyti.

Pirmasis  prisistatė Lietuvos jaunųjų moksleivių ir jų bičiulių kūrybos žurnalo „Žvaigždutė“ redaktorius Jeronimas Laucius. Jis pristatė naują žurnalo numerį, skirtą Raseinių rajono mokinių kūrybai. Pasirodo, tokio žurnalo išleidimą  palaikė Lietuvos Respublikos Seimo narys Gintautas Mikolaitis. Redaktorius papasakojo apie savo svajonę tapti žurnalo redaktoriumi, kuriuo sėkmingai dirba iki šiol. Man buvo ypač malonu, kad jam patiko rašinėlis apie  mano svajonę. Mano klasės draugė Greta apie svajonę parašė eilėraštį, kurį perskaitė visai klasei.

Malonu, kai sulauki svečių, kai gauni dovanų, bet aš galvoju, kad dovana- žurnalas su tavo ir tavo klasės draugų svajonėmis, prasminga. Juk įdomu bus paskaityti, apie ką tu- dešimtmetis-  svajojai, kai būsi paauglys ar suaugęs.

4ak klasės mokinė Izabelė Janušaitytė