Sausio 13-ąją dieną mūsų mokykloje pirmosios pamokos metu buvo vykdoma iškilminga pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“, skirta 1991 metų sausio 13-osios įvykiams paminėti. Mokyklos languose žuvusiųjų atminimui degė žvakutės. Apie tas tragiškas ir didingas dienas kalbėjosi į kabinetus susirinkę mokiniai ir mokytojai, buvo rodomi dokumentiniai kadrai, skambėjo patriotinės dainos ir eilės. Vėliau, per 4-ąją pamoką, mokiniai rinkosi į pilietinę pamoką ,,Nepalūžę kovose“. Mokyklos 2 aukšte veikė dokumentinės medžiagos paroda ,,Laisvę apgynę“. Mokiniai bei mokytojai lankėsi bibliotekose, kuriose vyko parodos ,,Istorija beldžiasi į mūsų širdis“.

Tą dieną dar kartą visa mokyklos bendruomenė prisiminė žmones, paaukojusius gyvybę dėl Laisvės. Ši diena visuomet išliks tautos ir valstybės vienybės simboliu.

Jaunieji žurnalistai