Pradinio ugdymo padalinio bendruomenė (Kalnų g.3) išsikėlė tikslą - paminėti  Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną, prisijungiant prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ . Remdamiesi mokslininku įrodymu, kad mokymasis per pojūčius ir asmeninę patirtį yra efektyviausias, klasėse mokiniai su savo mokytojais aptarė, kodėl minime Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną, išsiaiškino, ką reiškia posakis „Atmintis gyva, nes liudija“, prisiminė kas yra tylos minutė, koks privalo būti elgesys jos metu. Mokiniai įgijo naujų žinių, susiejo su tuo, ką žino, ir pritaikė  praktiškai – pastatė butaforinį TV bokštą. III a. fojė kūrybiškai langus dekoravo pailgintos darbo dienos grupės mokiniai (mokyt. Stefanija Jankauskienė). Nuoširdžiai ruošėmės visą savaitę.

Sausio 13-ąją, aštuntą valandą, padalinio bendruomenė susirinko III a. fojė. Žvakučių šviesoje prasidėjo iškilmingas minėjimas. 3ak klasės mokiniai (mokyt. Saulė Tiškuvienė) nustebino puikiomis žiniomis, įvardindami esminius Sausio 13-osios istorinius faktus. Tylos minute pagerbėme žuvusius Laisvės gynėjus. Sugiedojome Lietuvos himną. Švelnia gaida minėjimą užbaigė 2ak klasės mokiniai (mokyt. Vilma Miklienė, muzikos mokyt. Vaida Baltrušaitienė) padainuodami dainą „Mano Vytis ir trispalvė“.

Pasibaigus minėjimui, niekas neskubėjo išsiskirstyti. Žvakių šviesoje per savaitę nuveikti darbai, atrodė paslaptingi ir didingi. Mokiniai susikaupę apžiūrėjo dokumentinę parodą (bibliotekininkė Dalia Margevičienė). Tikime, kad pasisekė sukurti aplinką, kurioje suaktyvinome mokinių pojūčius, suteikėme galimybę pasinaudoti asmenine patirtimi ir suvokti pilietinės iniciatyvos idėją „Atmintis gyva, nes liudija“...

Socialinė pedagogė Darutė Globienė