Vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr.ISAK-1635/A1-180 patvirtinta „Profesinio orientavimo strategija“ ir 2004 m . kovo 23 d. įsakymu Nr.ISAK-415/A1-71 patvirtintu „Profesinio orientavimo strategijos įgyvendinimo planu RASEINIŲ „KALNO“ VIDURINĖJE MOKYKLOJE įsteigtas PROFESINIO INFORMAVIMO TAŠKAS (PIT).

Remiantis Profesinio informavimo taškų akreditavimo komisijos 2007-06-29 protokolu Nr. 2 ir Respublikinių moksleivių techninės kūrybos rūmų direktoriaus 2007-07-03 įsakymu Nr. R1-155 Raseinių „Kalno“ vidurinės mokyklos profesinio informavimo taškas yra akredituotas. 

2012 m. rugpjūčio 25 d. Raseinių rajono savivaldybės taryba nusprendė pakeisti Raseinių „Kalno“ vidurinės mokyklos pavadinimą ir vadinti ją taip: Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla.