Birželio 9-14 d. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje buvo organizuojama dieninė vasaros poilsio stovykla „Gimtinės takais“ 1-7 klasių mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą dieninėje vasaros poilsio stovykloje. Šioje programoje dalyvavo 50 mokinių. Stovyklos vadovėmis dirbo pradinių klasių mokytojos metodininkės Rita Petkienė, Rimanta Gardauskienė, Daiva Myniotienė, technologijų mokytoja metodininkė Virginija Jovaišienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Odeta Uselienė.

Stovyklavimo metu mokiniams buvo organizuojamos pažintinės – mokomosios išvykos po Raseinių kraštą, jo apylinkes, ekskursijos į Klaipėdą, Palangą. Vyko edukacinės programos Kalnujų ūkininko Juškos avių ūkyje, Donvinos Dambrauskaitės meno galerijoje, Raseinių krašto istorijos muziejuje, miesto M. Martinaičio bibliotekoje, pilietiškumo akcijos- Dubysos regioniniame parke, praktiniai užsiėmimai - Raseinių specialiosios mokyklos mokiniams. Stovykloje mokiniai pasidarė įvairių rankdarbių iš modelino, vilnos, popieriaus, piešė iš natūros, ant laužo kepė dešreles, Dubysos regioniniame parke ieškojo paparčio žiedo, tvarkė poilsiavietes. 

Sėkmingai įgyvendinta dieninė vasaros poilsio stovyklos programa „Gimtinės takais“. Vykdant šį projektą mūsų mokiniai geriau pažino Raseinių kraštą ir jo apylinkes, įžymiąsias Lietuvos vietas, daug laiko praleido gamtoje, susirado naujų draugų, patyrė malonių įspūdžių, labai džiaugėsi įdomia ir turininga veikla. Mokiniai ir tėveliai dėkoja visiems socialiniams partneriams, programos vykdytojams, stovyklos organizatoriams.