docFinansų kontrolės taisyklės

 


 

pdf2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

pdf2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

pdf2021 m. I ketvrčio finansinių ataskaitų rinkinys

pdf2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 


pdf2020 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

pdf2020 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

pdf2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

pdf2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

pdf2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

pdf2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

pdf2020 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

pdf2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

 


pdf2019-12-31 pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

pdf2019 m. IV ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

pdf2019 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

pdfBiudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketvirtis 

pdfFinansinės būklės ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketvirtis

pdf2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos ir aiškinamasis raštas

pdf2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

pdf2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

pdf2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2019 m. I ketvirtis

pdfFinansinės būklės ataskaitos 2019 m. I ketvirtis

pdfMokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. I ketvirtis

pdfPajamų įmokų į biudžetą ataskaitos 2019 m. I ketvirtis

pdfVeiklos rezultatų ataskaita 2019 m. I ketvirtis

 


pdf2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

pdf2018 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

pdf2018-12-31 1 SF IV ktv.

pdf2018-12-31 3 MK IV ktv.

pdf2018-12-31 4 SP IV ktv.

pdf2018-12-31 5 SP kt_pasl_IV ktv.

pdf2018-12-31 9 V_ST

pdf2018-12-31 10 užimt_ d_pr_IV ktv.

pdf2018-12-31 11 kult_pr_ IV ktv.

pdf2018-12-31 grynojo turto ataskaita nr. 3

pdf2018-12-31 mokėtinų ir gautinų sumų nr. 4

pdf2018-12-31 nr. 7

pdf2018-12-31 nr. 8

pdf2018-12-31 pinigų srautų ataskaita nr. 4

pdf2018-12-31 veiklos rezultatų ataskaita nr. 2

pdf2018-12-31_ 2SF mokinių vežiojimas

pdf2018-12-31_finansinės būklės ataskaita_nr. 1

 

 


 

 

pdf2018 m. III ktv. biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

pdf2018 m. III ktv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

pdfBiudžetinių įst. įmokų į biudžetą Nr. 5 2018-09-30

pdfBiudžetinių įst. įmokų į biudžetą Nr. 6 2018-09-30

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykd. ataskaita 1SF 2018-09-30

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykd. ataskaita 2SF 2018-09-30

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykd. ataskaita 3MK 2018-09-30

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykd. ataskaita 4SP 2018-09-30

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykd. ataskaita 5SP 2018-09-30

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykd. ataskaita 9 V.ST. 2018-09-30

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykd. ataskaita 10 už.d. 2018-09-30

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykd. ataskaita 11 kult.pl. 2018-09-30

pdfFin. būklės ataskaita Nr. 3 2018-09-30 duomenys

pdfFinansavimo sumos pagal šaltinį 2018-09-30 duomenys

pdfMokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018-09-30

pdfVeiklos rezultatų ataskaita Nr. 3 2018-09-30 duomenys

 


 

pdf2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

pdf2018 m. II ketvirčio finansinų ataskaitų rinkinys

pdf2018-06-30 ataskaita Nr. 3

pdf2018-06-30 ataskaita Nr. 4 

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018-06-30 ataskaitos

pdfMokėtinų ir gautinų sumų 2018-06-30 ataskaita Nr. 2

pdf2018 m. I ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

pdf2018 m. I ktv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 

pdfAtaskaita 1SF I ktv. 2018 m.

pdfAtaskaita 2SF I ktv. 2018 m. 

pdfAtaskaita 3MK I ktv. 2018 m. 

pdfAtaskaita 4SP t.n. I ktv. 2018 m. 

pdfAtaskaita 5 kt. pasl. I ktv. 2018 m. 

pdfAtaskaita Nr.1 2018 m. 

pdfAtaskaita Nr. 3 pat.n. I ktv. 2018 m. 

pdfAtaskaita Nr. 3 I ktv. 2018 m. 

pdfFinansavimo sumos, pokyčiai 2018-03-31 duomenimis 

pdfFinansinės būklės ataskaita 2018-03-01 būklei 

pdfVeiklos rezultatų ataskaita 2018-03-01 būklei 


 

pdf2017 m. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 

pdf2017.12.31 Finansinės būklės ataskaita Nr. 1

pdf2017.12.31 Veiklos rezultatų ataskaita Nr. 2

pdf2017.12.31 Grynojo turto pokyčių ataskaita Nr. 3

pdf2017.12.31 Pinigų srautų ataskaita Nr. 4

pdf2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

pdfAtaskaita Nr. 1 SF IV ktv. metinė 2017 m. 

pdfAtaskaita Nr. 2 MK IV ktv. metinė 2017 m.

pdfAtaskaita Nr. 4 SP n metinė 2017 m.

pdfAtaskaita Nr. 5 SP p metinė 2017 m.

pdfAtaskaita Nr. 6 VDF IV ktv. metinė 2017 m.

pdfAtaskaita Nr. 8 metinė 2017 m.

pdfAtaskaita Nr. 12 VDF IV ktv. metinė 2017 m.

pdfAtaskaita Nr. 12_1 metinė 2017 m.

pdfAtaskaita Nr. 13 VB metinė 2017 m.

pdfAtaskaita Nr.3 SF IV ktv. metinė 2017 m.

pdf2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

pdfAtaskaita 1SF III ketv. 2017-09-30

pdfAtaskaita 2MK III ketv. 2017-09-30

pdfAtaskaita 3SF III ketv. 2017-09-30

pdfAtaskaita 4SP n III ketv. 2017-09-30

pdfAtaskaita 5SP p III ketv. 2017-09-30

pdfAtaskaita 6VDF III ketv. 2017-09-30

pdfAtaskaita 12VDF III ketv. 2017-09-30

pdfBiudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas III ketv.

pdfFinansavimo sumos ir jų pokyčiai 2017-09-30

pdfFinansinės būklės ataskaita 2017-09-30

pdfMokėtinų ir gautinų sumų ataskaita Nr.6 2017-09-30

pdfVeiklos rezultatų ataskaita 2017-09-30

pdf2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

pdfAtaskaita 1SF II ketv. 2017-06-30

pdfAtaskaita 2MK II ketv. 2017-06-30

pdfAtaskaita 3SF II ketv. 2017-06-30

pdfAtaskaita 4SP II ketv. 2017-06-30

pdfAtaskaita 5SP II ketv. 2017-06-30

pdfAtaskaita 6VDF II ketv. 2017-06-30

pdfAtaskaita Nr.6 II ketv. 2017-06-30

pdfBiudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas II ketv..

pdfFinansavimo sumos ir jų pokyčiai 2017-06-30

pdfFinansinės būklės ataskaita 2017-06-30

pdfMokėtinų ir gautinų sumų ataskaita II ketv. 2017-06-30

pdfPajamų įmokų į biudžetą ataskaita Nr.6 II ketv. 2017-06-30

pdfVeiklos rezultatų ataskaita 2017-06-30

pdfAiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitų 2017-03-31

pdfAiškinamasis raštas finansinių ataskaitų 2017-03-31

pdfAtaskaita 2017-03-31_Nr.3

pdfAtaskaita 2017-03-31 Nr.3_

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita_1 SF_I ktv.

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita_2 MK_I ktv.

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita_3 SF _I ktv.

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita_4 SP n_I ktv.

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita_5 SP p_I ktv.

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita_6 VDF_I ktv.

pdfFinansavimo sumos ir pokyčiai 2017-03-31

pdfFinansinės būklės ataskaita 2017-03-31 

pdfMokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-03-31 

pdfVeiklos rezultatų ataskaita 2017-03-31

 


pdf2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

pdfFinansinės būklės ataskaita pagal 2016-12-31 duomenis

pdfGrynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016-12-31 duomenis

pdfPinigų srautų ataskaita pagal 2016-12-31 duomenis

pdfVeiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-12-31 duomenis

pdf2016 m. metinė informacija apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo užmokesčiui vykdymą

pdf2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 3.1 SF 2016 m. _IV ketv.

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 4.1 MK_2016_ IV ketv.

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 5.1 SP_2016_ IV ketv.

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 6.1 SP_2016_IV ketv.

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 7.1 PS_2016_ IV ketv.

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 9.1 VDF_2016_ IV ketv.

pdfMokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2016 m. Nr. 12

pdfBiudžeto pajamų įmokų iš mokesčių dalies kitų lėšų skiriamų programoms finansuot ataskaita 2016 m Nr. 12

pdf2016 m. finansinės ataskaitos I ketvirtis ir biudžeto vykdymo ataskaitos I ketvirtis

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita ir aiškinamasis raštas

pdfFinansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis ir 2016 m. II ketvirčio finansinių Ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
pdfMokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. birželio 30 d. atskaita Nr. 6

pdf2016 m. finansinės būklės ataskaita III ketvirtis

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. III ketv. ataskaita

 


pdfVeiklos rezultatų ataskaita 2015-12-31

pdfPinigų srautų ataskaita 2015-12-31

pdfMokėtinų ir gautinų sumų 2015-12-31 ataskaita

pdfGrynojo turto pokyčių ataskaita 2015-12-31

pdfFin. būklės ataskaita 2015-12-31

pdf2015 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 24

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31d. ataskaita Nr. 22
pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31d. ataskaita Nr. 23

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31d. ataskaita Nr. 25

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31d. ataskaita Nr. 26

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31d. ataskaita Nr. 27

pdfBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31d. ataskaita Nr. 28

pdfVeiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30d. duomenis

pdfFinansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

pdfAiškinamasis raštas pagal 2015 m. III ketvirčio duomenis

pdfFinansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30d. duomenis


pdfFinansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31d. duomenis

pdfGrynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31d. duomenis

pdfPinigų srautų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31d. duomenis

pdfVeiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31d. duomenis


pdfFinansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31d. duomenis

pdfGrynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31d. duomenis

pdfPinigų srautų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31d. duomenis

pdfVeiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31d. duomenis

pdf2013 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas