Gegužės  22 d. 1a klasės mokiniai aplankė Raseinių krašto istorijos muziejų, įsikūrusį  buvusiame Raseinių kalėjimo pastate. Mokiniai susidomėję apžiūrinėjo žemaičių gryčios kambario interjerą, tekstilės eksponatus. Negalėjo  sulaikyti emocijų  pamatę savamokslio kūrėjo Valero Kuzo 377 molinių paukštelių, žvėrelių ir gyvulėlių ekspoziciją. O pamatę girnas uždainavo dainą „Du gaideliai“. Gera buvo pavaikščioti poeto, kunigo Maironio tėviškės pamėgtais takais, papuoštais kryžiais ir koplytėlėmis,  Bernotų ir Pasandravio kaimuose. Aptariant kelionės įspūdžius iš mokinių ir mokytojos  lūpų išvinguriavo ištraukos iš poeto eilėraščių: „Už Raseinių ant Dubysos“,  „Lietuva brangi“, „Kur bėga Šešupė“ ir kt.