Jau tapo tradicija kiekvieną pavasarį Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje organizuoti pradinių klasių mokinių tėvų dieną.

Šiame renginyje mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eugenija Pagirėnienė  papasakojo tėvams apie pradinių klasių mokinukų pasiekimus ne tik mokyklos, bet ir rajono olimpiadose, konkursuose.

Pranešimą „Kaip ugdyti vaiko savarankiškumą ir atsakomybę“ skaitė Raseinių Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Vaida Jakaitienė.

Po to buvo apdovanojami puikiai besimokantys ir pavyzdingai besielgiantys pradinių klasių mokiniai bei aktyviai klasės ir mokyklos gyvenime dalyvaujantys tėvai. Visų klasių mokinukai savo dainomis, šokiais, gražiausiais žodžiais dėkojo tėveliams už rūpestį ir už tai, kad jie atsakingai ir ištvermingai veda savo vaikus pažinimo keliu.

Rita Goleckienė,

pradinių klasių mokytoja metodininkė