Velykinių atostogų metu pradinio ugdymo metodinės grupės mokytojos dalyvavo seminare „Mąstymo kultūros ugdymo mokyklose įrankiai ir principai“, kurį vedė Ingrida Račickienė, Raseinių r. Ilgižių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė. Lektorė išsamiai pristatė mąstymo kultūros ugdymo filosofiją,  mokytojos išanalizvo ir mokėsi praktiškai pritaikyti ,,Apskritimo“, ,,Burbulo“, ,,Dvigubo burbulo“, ,,Medžio“, ,,Rėmelio“, ,,Nuoseklų“, ,,Tilto“, ,,Priežasčių – pasekmių“ mąstymo žemėlapius.

Kitą dieną mokytojos sėmėsi patirties seminare „Interaktyvūs mokymo/si metodai“, kurį vedė Gitana Jukilaitienė, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos dailės mokytoja metodininkė, ir susipažino su naujomis programomis: QUIZLET  – kortelių kūrimo programa,  PREZI –  naujas, intuityvesnis ir žaismingesnis būdas kurti bei rodyti prezentacijas, Blubbr  –interaktyvių viktorinų kūrimas naudojant „YouTube“ vaizdo įrašus.