Kaip ir kiekvienais metais,  Raseinių rajono švietimo centras bei  Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos metodininkės Rita Goleckienė ir Vida Petrauskienė organizavo  Raseinių rajono ikimokyklinių įstaigų ir pradinių klasių mokinių velykinių atvirukų konkursą – akciją. Vaikai nupiešė net  439 atvirukus!

Griežta komisija, kurioje dirbo  Raseinių rajono Švietimo centro metodininkė  Saulė Sitavičienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Asta Pagarauskaitė, meno mokyklos mokytoja metodininkė Gintarė Norkienė, Raseinių Krašto istorijos muziejaus muziejininkė Lina Vapsevičienė , meno studijos-galerijos vadovė Donvina Dambrauskaitė, tarėsi, diskutavo, aptarinėjo ir išrinko 32 laureatus, kurie buvo apdovanoti prizais ir diplomais, o jų darbai bus atiduoti spaustuvei atvirukų leidybai. Nuoširdžiai dėkojame Raseinių švietimo centrui, Raseinių ligoninės direktoriui Vidmantui Merkliopui , Raseinių Krašto istorijos muziejui  bei UAB ,,Izora“,  parėmusiems šį renginį.

Kitus konkurso dalyvių darbus Velykų proga padovanojome Raseinių ligoninėje bei konsultacinėje  poliklinikoje,  taip pat M. Tamaliūno Šeimos klinikoje besigydantiems ligoniams ir šių įstaigų darbuotojams.

Dalyvaudami šioje akcijoje mokinukai suvokė, kad su pavasariu, su atgimstančia gamta ir jausmais jie padovanojo žmonėms sielos ramybę, meilę, įsileido į savo širdį užuojautą ir supratimą.

Rita Goleckienė,

pradinių klasių mokytoja metodininkė