Vilniaus g. 11, LT-60180 Raseiniai
Elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. (8 428) 52 167

Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė, kvalifikacinė kategorija

Mokomieji dalykai

Turimos pareigos

1

Albina Steponavičienė

Aukštasis

Fizikos, katalikų religijos mokytoja, tikybos mokytoja metodininkė

Tikyba

6a klasės vadovė, 5-10 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė

2

 Evelina Budrienė

 Aukštasis

 Muzikos vyresnioji mokytoja

 Muzika

 

3

Vilija Paškauskienė

Aukštasis

Filologė, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja , etikos mokytoja metodininkė

Etika

9a klasės vadovė

4

Jolanta Kilkiuvienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba

7c klasės vadovė

5

Laima Butvilienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Lietuvių kalba

Mokyklos metodinės tarybos pirmininkė

6

Laima Česaitienė

Aukštasis

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba

8b klasės vadovė

7

Daiva Petrylienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba

 Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė

8

Regina Škeršpilytė

Aukštasis

Matematikos mokytoja, matematikos mokytoja metodininkė

Matematika

 

9

Gražina Šimkevičienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

3b klasės vadovė

10

Roma Varneckienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos matematikos mokytoja, matematikos mokytoja metodininkė

Matematika

10a klasės vadovė, matematikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

11

Jolanta Varpučinskienė

Aukštasis

Fizikos ir matematikos, informatikos mokytoja, informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Informacinės technologijos

 

12

Virginija Vaitkienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

3a klasės vadovė

13

Daiva Ramanauskienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos fizikos ir astronomijos, informatikos mokytoja, fizikos mokytoja metodininkė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

Fizika, informacinės technologijos

5c klasės vadovė

14

Zuzana Vaišienė

Aukštasis

Fizikos mokytoja, fizikos mokytoja metodininkė

Fizika, gamta ir žmogus

 Gamtos mokslų ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

15

Aldona Krasauskienė

Aukštasis

Rusų kalbos ir literatūros, vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, rusų kalbos mokytoja metodininkė

Rusų kalba

10b klasės vadovė

16

Valia Globienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros, pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytoja, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja, rusų kalbos mokytoja metodininkė

Rusų kalba

8a klasės vadovė

17

Diana Užemeckienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

1c klasės vadovė

18

Stefanija Jankauskienė

 Aukštasis Pradinių klasių ir ankstyvosios anglų kalbos mokytoja, ankstyvosios anglų kalbos vyresnioji mokytoja  Anglų kalba
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja

19

Stanislava Brauklienė

Aukštasis

Rusų kalbos ir literatūros mokytoja, filologė (anglų kalbos studijų programa), rusų kalbos vyresnioji mokytoja, anglų kalbos  mokytoja metodininkė

Anglų kalba,

rusų kalba

 

20

Odeta Uselienė

Aukštasis

Filologė, rusų kalbos ir literatūros dėstytoja, bendrojo lavinimo mokyklos anglų kalbos mokytoja, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Anglų kalba

7a klasės vadovė

21

Tomas Gužauskas

Aukštasis

Pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytojas, vaikystės pedagogika, anglų kalba, anglų kalbos vyresnysis mokytojas

Anglų kalba

 

22

Jurgita Sokienė

Aukštasis

Vokiečių filologija, anglų filologija, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Anglų kalba

6b klasės vadovė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

23

Rasa Vaišvilienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos biologijos ir žemės ūkio pagrindų, dailės mokytoja, dailės mokytoja, biologijos mokytoja metodininkė

Biologija, gamta ir žmogus

 

24

Giedrė

Karčauskienė

Aukštasis

Chemijos ir darbų mokytoja, chemijos  mokytoja metodininkė

Chemija

 

25

Vijoleta Sabaliauskienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos geografijos mokytoja, geografijos mokytoja metodininkė

Geografija

 5a klasės vadovė

26

Judita Kazlauskaitė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslo mokytoja, istorijos mokytoja metodininkė

Istorija

 Dorinio ugdymo ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

27

Tomas Kantautas

Aukštasis

Istorijos mokytojas, istorijos vyresnysis mokytojas

Istorija, pilietiškumo pagrindai

 

28

Daiva Rapolienė

Aukštasis

Mokytoja – choro dirigentė, muzikos mokytoja metodininkė

Muzika, choras

8c klasės vadovė

29

Rimantas

Turčinskas

Aukštasis

Baletmeisteris pedagogas, šokio mokytojas metodininkas

Šokis

 

30

Jonas Gailius

Aukštasis

Vidurinės mokyklos techninių disciplinų mokytojas, technologijų  mokytojas metodininkas

Technologijos, žmogaus sauga

 

31

Virginija Jovaišienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos chemijos ir darbų mokytoja, technologijų mokytoja metodininkė

Technologijos

 6c klasės vadovė, menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkė

32

Irena Kobienė

Aukštasis

Kūno kultūros ir turizmo dėstytoja organizatorė, kūno kultūros mokytoja metodininkė

Kūno kultūra

Šokio ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė, 5b klasės vadovė

33

Aidas Kavaliauskas

Aukštasis

Kūno kultūros mokytojas, kūno kultūros mokytojas metodininkas

Kūno kultūra

 

34

Rita Petkienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

2b klasės vadovė

35

Dalia Kosienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

4b klasės vadovė

36

Donvina Dambrauskaitė

Aukštasis

Dailiosios keramikos meistrė, vaikų vadovė, dailės mokytoja, dailės mokytoja metodininkė

Dailė

 

 

37

Reda Baltkojienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pailgintos mokymosi dienos grupės vyresnioji auklėtoja

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja

 

38

Vida Petrauskienė

Aukštasis

Pradinių klasių, muzikos mokytoja, ankstyvosios anglų kalbos mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

4a klasės vadovė

39

Rimantė Gardauskienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

1b klasės vadovė

40

Rita Goleckienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

Pradinio ugdymo dalykai

2a klasės vadovė, pradinio ugdymo programos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

41

Asta Rumševičienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, anglų kalbos(ankstyvojo ugdymo) vyresnioji mokytoja

Anglų kalba

 

42

Vaida

Armonienė

Aukštasis

Fizikos ir matematikos mokytoja, fizikos magistro kvalifikacinis laipsnis, matematikos mokytoja metodininkė

Matematika

7b klasės vadovė

43

Lina

Baltrušaitienė

Auštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

 2c klasės vadovė

44

Regina

Kaminskienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

4c klasės vadovė

45

Vilma

Miklienė

Aukštasis Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinio ugdymo dalykai 3c klasės vadovė

46

Ramutė

Mockuvienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

1a klasės vadovė

Paieška

fondu programa

pirmokupriemimasirkt

Informacija apie COVID-19

Rekomendacijos, patarimai, prevencijos priemonių taikymas dėl naujojo koronaviruso (COVID -19).

Sekite naujienas Sveikatos  apsaugos ministerijos svetainėje:

https://bit.ly/2UQN6a8

 

Bendros rekomendacijos

Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Neformalusis vaikų švietimas

docInformacija Tėveliams

 

Orai Raseiniuose

Raseiniai

°C
Atmosferos slėgis hPa
Vėjo stiprumas: m/s
Vėjo kryptis:

Atostogų garso takelis