Vilniaus g. 11, LT-60180 Raseiniai
Elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. (8 428) 52 167

Pamokų laikas

1 pamoka   8.00 – 8.45 val.

2 pamoka   8.55 – 9.40 val.

3 pamoka   9.50 – 10.35 val.

4 pamoka 10.55 – 11.40 val.

5 pamoka 12.00 – 12.45 val.

6 pamoka 12.55 – 13.40 val.

7 pamoka 13.50 – 14.35 val.

8 pamoka 14.45 – 15.30 val.

9 pamoka 15.40 – 16.25 val.

sveika mokykla logotipas 25 m

Lankytojai
481
Straipsniai
1048
Straipsnių peržiūrėjimai
55627973

Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė, kvalifikacinė kategorija

Mokomieji dalykai

Turimos pareigos

1

Albina Steponavičienė

Aukštasis

Fizikos, katalikų religijos mokytoja, tikybos mokytoja metodininkė

Tikyba

10a klasės vadovė

2

 Evelina Budrienė

 Aukštasis

 Muzikos vyresnioji mokytoja

 Muzika

 

3

Vilija Paškauskienė

Aukštasis

Filologė, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja , etikos mokytoja metodininkė

Etika

9a klasės vadovė

4

Jolanta Kilkiuvienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba

5c klasės vadovė

5

Laima Butvilienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Lietuvių kalba

Mokyklos metodinės tarybos pirmininkė

6

Laima Česaitienė

Aukštasis

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

6b klasės vadovė

7

Daiva Mockevičienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba

 

8

Regina Škeršpilytė

Aukštasis

Matematikos mokytoja, matematikos mokytoja metodininkė

Matematika

 

9

Gražina Šimkevičienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

1b klasės vadovė

10

Vytautas Okockis

Aukštasis

Vidurinės mokyklos matematikos mokytojas, matematikos mokytojas metodininkas

Matematika

Mokyklos tarybos pirmininkas,

5b klasės vadovas

11

Roma Varneckienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos matematikos mokytoja metodininkė

Matematika

8d klasės vadovė

12

Jolanta Varpučinskienė

Aukštasis

Fizikos ir matematikos, informatikos mokytoja, informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Informacinės technologijos

 

13

Virginija Vaitkienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

1a klasės vadovė

14

Daiva Ramanauskienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos fizikos ir astronomijos, informatikos mokytoja, fizikos mokytoja metodininkė,

informacinių technologijų vyresnioji mokytoja,

Fizika, informacinės technologijos

7c klasės vadovė

15

Zuzana Vaišienė

Aukštasis

Fizikos mokytoja, fizikos mokytoja metodininkė

Fizika, gamta ir žmogus

 Gamtos mokslų ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

16

Aldona Krasauskienė

Aukštasis

Rusų kalbos ir literatūros, vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, rusų kalbos mokytoja metodininkė

Rusų kalba

 

17

Valia Globienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros, pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytoja, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja, rusų kalbos mokytoja metodininkė

Rusų kalba

6a klasės vadovė

18

Jolita Ogenskienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos vokiečių kalbos mokytoja, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

Vokiečių kalba

8b klasės vadovė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

19

Diana Užemeckienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

3c klasės vadovė, pradinio ugdymo programos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

20

Stefanija Jankauskienė

 Aukštasis Pradinių klasių ir ankstyvosios anglų kalbos mokytoja, ankstyvosios anglų kalbos vyresnioji mokytoja  Anglų kalba
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

21

Stanislava Brauklienė

Aukštasis

Rusų kalbos ir literatūros mokytoja, filologė (anglų kalbos studijų programa), rusų kalbos vyresnioji mokytoja, anglų kalbos  mokytoja metodininkė

Anglų kalba,

rusų kalba

5-10 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, 7a klasės vadovė

22

Odeta Uselienė

Aukštasis

Filologė, rusų kalbos ir literatūros dėstytoja, bendrojo lavinimo mokyklos anglų kalbos mokytoja, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Anglų kalba

 5a klasės vadovė

23

Tomas Gužauskas

Aukštasis

Pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytojas, vaikystės pedagogika, anglų kalba, anglų kalbos vyresnysis mokytojas

Anglų kalba

 

24

Jurgita Sokienė

Aukštasis

Vokiečių filologija, anglų filologija, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Anglų kalba

8a klasės vadovė

25

Rasa Vaišvilienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos biologijos ir žemės ūkio pagrindų, dailės mokytoja, dailės mokytoja, biologijos mokytoja metodininkė

Biologija, gamta ir žmogus

 

26

Giedrė

Karčauskienė

Aukštasis

Chemijos ir darbų mokytoja, chemijos  mokytoja metodininkė

Chemija

 

27

Vijoleta Sabaliauskienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos geografijos mokytoja, geografijos mokytoja metodininkė

Geografija

 

28

Judita Kazlauskaitė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslo mokytoja, istorijos mokytoja metodininkė

Istorija

 Dorinio ugdymo ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

29

Jonas Janušas

Aukštasis

Istorijos, visuomenės mokslų, teisės mokytojas, istorijos mokytojas ekspertas

Istorija, pilietiškumo pagrindai

 

30

Daiva Rapolienė

Aukštasis

Mokytoja – choro dirigentė, muzikos mokytoja metodininkė

Muzika, choras

6c klasės vadovė

31

Rimantas

Turčinskas

Aukštasis

Baletmeisteris pedagogas, šokio mokytojas metodininkas

Šokis

 

32

Jonas Gailius

Aukštasis

Vidurinės mokyklos techninių disciplinų mokytojas, technologijų  mokytojas metodininkas

Technologijos, žmogaus sauga

 

33

Virginija Jovaišienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos chemijos ir darbų mokytoja, technologijų mokytoja metodininkė

Technologijos

 

34

Irena Kobienė

Aukštasis

Kūno kultūros ir turizmo dėstytoja organizatorė, kūno kultūros mokytoja metodininkė

Kūno kultūra

Šokio ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė,7b klasės vadovė

35

Aidas Kavaliauskas

Aukštasis

Kūno kultūros mokytojas, kūno kultūros mokytojas metodininkas

Kūno kultūra

 

36

Rita Petkienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai, tikyba

4b klasės vadovė

37

Dalia Kosienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

2b klasės vadovė

38

Donvina Dambrauskaitė

Aukštasis

Dailiosios keramikos meistrė, vaikų vadovė, dailės mokytoja, dailės mokytoja metodininkė

Dailė,

technologijos

Dailės ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

39

Reda Baltkojienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės vyresnioji auklėtoja

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

 

40

Vida Petrauskienė

Aukštasis

Pradinių klasių, muzikos mokytoja, ankstyvosios anglų kalbos mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

2a klasės vadovė

41

Ona Bielskienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

3a klasės vadovė

42

Rimantė Gardauskienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

3b klasės vadovė

43

Rita Goleckienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

Pradinio ugdymo dalykai

4a klasės vadovė

44

Asta Rumševičienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, anglų kalbos(ankstyvojo ugdymo) vyresnioji mokytoja

Anglų kalba

 

45

Vaida

Armonienė

Aukštasis

Fizikos ir matematikos mokytoja, fizikos magistro kvalifikacinis laipsnis, matematikos mokytoja metodininkė

Matematika

Matematikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

8c klasės vadovė

46

Lina

Baltrušaitienė

Auštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

 4c klasės vadovė

47

Regina

Kaminskienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

2c klasės vadovė

48

Vilma

Miklienė

Aukštasis Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinio ugdymo dalykai 1c klasės vadovė

49

Ramutė

Mockuvienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

3d klasės vadovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paieška

Raseiniai

°C
Atmosferos slėgis hPa
Vėjo stiprumas: m/s
Vėjo kryptis:

Klausykimės kartu