Vilniaus g. 11, LT-60180 Raseiniai
Elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. (8 428) 52 167

Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė, kvalifikacinė kategorija

Mokomieji dalykai

Turimos pareigos

1

Albina Steponavičienė

Aukštasis

Fizikos, katalikų religijos mokytoja, tikybos mokytoja metodininkė

Tikyba

9a klasės vadovė

2

 Evelina Budrienė

 Aukštasis

 Muzikos vyresnioji mokytoja

 Muzika

 

3

Vilija Paškauskienė

Aukštasis

Filologė, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja , etikos mokytoja metodininkė

Etika

8a klasės vadovė

4

Jolanta Kilkiuvienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba

10a klasės vadovė

5

Laima Butvilienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Lietuvių kalba

Mokyklos metodinės tarybos pirmininkė

6

Laima Česaitienė

Aukštasis

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

5b klasės vadovė

7

Daiva Mockevičienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba

 

8

Regina Škeršpilytė

Aukštasis

Matematikos mokytoja, matematikos mokytoja metodininkė

Matematika

10b klasės vadovė

9

Gražina Šimkevičienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

4b klasės vadovė

10

Vytautas Okockis

Aukštasis

Vidurinės mokyklos matematikos mokytojas, matematikos mokytojas metodininkas

Matematika

Mokyklos tarybos pirmininkas

11

Roma Varneckienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos matematikos mokytoja, matematikos vyresnioji mokytoja

Matematika

7d klasės vadovė

12

Aušra Jukilaitienė

Aukštasis

Švietimo darbuotoja, šokio kolektyvo vadovė, šokių mokytoja metodininkė

Šokis

 

13

Jolanta Varpučinskienė

Aukštasis

Fizikos ir matematikos, informatikos mokytoja, informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Informacinės technologijos

 

14.

Virginija Vaitkienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

4a klasės vadovė

15

Daiva Ramanauskienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos fizikos ir astronomijos, informatikos mokytoja, fizikos mokytoja metodininkė,

informacinių technologijų vyresnioji mokytoja,

ekonomikos ir verslumo mokytoja

Fizika, informacinės technologijos

6c klasės vadovė

16

Zuzana Vaišienė

Aukštasis

Fizikos mokytoja, fizikos mokytoja metodininkė

Fizika, gamta ir žmogus

 Gamtos mokslų ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

17

Aldona Krasauskienė

Aukštasis

Rusų kalbos ir literatūros, vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, rusų kalbos mokytoja metodininkė

Rusų kalba

 

18

Valia Globienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros, pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytoja, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja, rusų kalbos mokytoja metodininkė

Rusų kalba

5a klasės vadovė

19

Jolita Ogenskienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos vokiečių kalbos mokytoja, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

Vokiečių kalba

7b klasės vadovė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

20

Diana Užemeckienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

2c klasės vadovė, pradinio ugdymo programos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

21

Stefanija Jankauskienė

 Aukštasis  Pradinių klasių ir ankstyvosios anglų kalbos mokytoja, ankstyvosios anglų kalbos vyresnioji mokytoja  Anglų kalba
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

22

Stanislava Brauklienė

Aukštasis

Rusų kalbos ir literatūros mokytoja, filologė (anglų kalbos studijų programa), rusų kalbos vyresnioji mokytoja, anglų kalbos  mokytoja metodininkė

Anglų kalba,

rusų kalba

5-10 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, 6a klasės vadovė

23

Odeta Uselienė

Aukštasis

Filologė, rusų kalbos ir literatūros dėstytoja, bendrojo lavinimo mokyklos anglų kalbos mokytoja, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Anglų kalba

 8b klasės vadovė

24

Tomas Gužauskas

Aukštasis

Pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytojas, vaikystės pedagogika, anglų kalba, anglų kalbos vyresnysis mokytojas

Anglų kalba

 

25

Jurgita Sokienė

Aukštasis

Vokiečių filologija, anglų filologija, anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Anglų kalba

 7a klasės vadovė

26

Rasa Vaišvilienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos biologijos ir žemės ūkio pagrindų, dailės mokytoja, dailės mokytoja, biologijos mokytoja metodininkė

Biologija, gamta ir žmogus

 

27

Giedrė

Karčauskienė

Aukštasis

Chemijos ir darbų mokytoja, chemijos vyresnioji mokytoja

Chemija

 

28

Vijoleta Sabaliauskienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos geografijos mokytoja, geografijos mokytoja metodininkė

Geografija

 

29

Judita Kazlauskaitė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslo mokytoja, istorijos mokytoja metodininkė

Istorija

 Dorinio ugdymo ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

30

Jonas Janušas

Aukštasis

Istorijos, visuomenės mokslų, teisės mokytojas, istorijos mokytojas ekspertas

Istorija, pilietiškumo pagrindai

 

31

Daiva Rapolienė

Aukštasis

Mokytoja – choro dirigentė, muzikos mokytoja metodininkė

Muzika, choras

5c klasės vadovė

32

Rimantas

Turčinskas

Aukštasis

Baletmeisteris pedagogas, šokio mokytojas metodininkas

Šokis

 

33

Jonas Gailius

Aukštasis

Vidurinės mokyklos techninių disciplinų mokytojas , technologijų  mokytojas metodininkas

Technologijos, žmogaus sauga

 

34

Virginija Jovaišienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos chemijos ir darbų mokytoja, technologijų mokytoja metodininkė

Technologijos

 

35

Irena Kobienė

Aukštasis

Kūno kultūros ir turizmo dėstytoja organizatorė, kūno kultūros mokytoja metodininkė

Kūno kultūra

Kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė

36

Aidas Kavaliauskas

Aukštasis

Kūno kultūros mokytojas, kūno kultūros mokytojas metodininkas

Kūno kultūra

 

37

Rita Petkienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai, tikyba

3b klasės vadovė

38

Dalia Kosienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

1b klasės vadovė

39

Donvina Dambrauskaitė

Aukštasis

Dailiosios keramikos meistrė, vaikų vadovė, dailės mokytoja, dailės mokytoja metodininkė

Dailė,

technologijos

Dailės ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

40

Reda Baltkojienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Pailgintos darbo dienos auklėtoja

 

41

Vida Petrauskienė

Aukštasis

Pradinių klasių, muzikos mokytoja, ankstyvosios anglų kalbos mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

1a klasės vadovė

42

Ona Bielskienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

2a klasės vadovė

43

Rimantė Gardauskienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

2b klasės vadovė

44

Rita Goleckienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

3a klasės vadovė

45

Asta Rumševičienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, anglų kalbos(ankstyvojo ugdymo) vyresnioji mokytoja

Anglų kalba

 

46

Vaida

Armonienė

Aukštasis

Fizikos ir matematikos mokytoja, fizikos magistro kvalifikacinis laipsnis, matematikos mokytoja metodininkė

Matematika

Matematikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

7c klasės vadovė

47

Lina

Baltrušaitienė

Auštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

 3c klasės vadovė

48

Regina

Kaminskienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

1c klasės vadovė

49

Vilma

Miklienė

Aukštasis Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinio ugdymo dalykai 4c klasės vadovė

50

Ramutė

Mockuvienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

2d klasės vadovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paieška