Vilniaus g. 11, LT-60180 Raseiniai
Elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. (8 428) 52 167, faks. (8 428) 52 268

Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė, kvalifikacinė kategorija

Mokomieji dalykai

Turimos pareigos

1

Albina Steponavičienė

Aukštasis

Fizikos, katalikų religijos mokytoja, tikybos mokytoja metodininkė

Tikyba

7b klasės vadovė

2

 Evelina Budrienė

 Aukštasis

 Muzikos mokytoja

 Muzika

 

3

Vilija Paškauskienė

Aukštasis

Filologė, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja , etikos mokytoja metodininkė

Etika

6a klasės vadovė

4

Jolanta Kilkiuvienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba

8a klasės vadovė

5

Laima Butvilienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Lietuvių kalba

9a klasės vadovė

6

Laima Česaitienė

Aukštasis

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

7

Daiva Mockevičienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba

 

8

Regina Škeršpilytė

Aukštasis

Matematikos mokytoja, matematikos mokytoja metodininkė

Matematika

Mokyklos metodinės tarybos pirmininkė, 8d klasės vadovė

9

Gražina Šimkevičienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

2b klasės vadovė

10

Vytautas Okockis

Aukštasis

Vidurinės mokyklos matematikos mokytojas, matematikos mokytojas metodininkas

Matematika

Mokyklos tarybos pirmininkas, 9b klasės vadovas

11

Roma Varneckienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos matematikos mokytoja, matematikos vyresnioji mokytoja

Matematika

5d klasės vadovė

12

Aušra Jukilaitienė

Aukštasis

Švietimo darbuotoja, šokio kolektyvo vadovė, šokių mokytoja metodininkė

Šokis

 

13

Jolanta Varpučinskienė

Aukštasis

Fizikos ir matematikos, informatikos mokytoja, informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Informacinės technologijos

 

14.

Virginija Vaitkienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

2a klasės vadovė

15

Daiva Ramanauskienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos fizikos ir astronomijos, informatikos mokytoja, fizikos mokytoja metodininkė,

informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

Fizika, informacinės technologijos

Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, 8b klasės vadovė

16

Zuzana Vaišienė

Aukštasis

Fizikos mokytoja, fizikos mokytoja metodininkė

Fizika, gamta ir žmogus

 

17

Aldona Krasauskienė

Aukštasis

Rusų kalbos ir literatūros, vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, rusų kalbos mokytoja metodininkė

Rusų kalba

 

18

Valia Globienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros, pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytoja, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja, rusų kalbos mokytoja metodininkė

Rusų kalba

7c klasės vadovė

19

Jolita Ogenskienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos vokiečių kalbos mokytoja, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

Vokiečių kalba

5b klasės vadovė

20

Diana Užemeckienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

4c klasės vadovė

21

 Stefanija

Jankauskienė

 Aukštasis  Pradinių klasių ir ankstyvosios anglų kalbos mokytoja, ankstyvosios anglų kalbos vyresnioji mokytoja  Pradinio ugdymo dalykai Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja(Kalnų g. 3)

22

Stanislava Brauklienė

Aukštasis

Rusų kalbos ir literatūros mokytoja, filologė (anglų kalbos studijų programa), rusų kalbos vyresnioji mokytoja, anglų kalbos  mokytoja metodininkė

Anglų kalba,

rusų kalba

5-10 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, 10b klasės vadovė

23

Audronė Stoškienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja , anglų kalba, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Anglų kalba

8c klasės vadovė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

24

Aušra Kveselytė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas anglų filologija, anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Anglų kalba

 

25

Odeta Uselienė

Aukštasis

Filologė, rusų kalbos ir literatūros dėstytoja, bendrojo lavinimo mokyklos anglų kalbos mokytoja, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Anglų kalba

 6b klasės vadovė

26

Tomas Gužauskas

Aukštasis

Pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytojas, vaikystės pedagogika, anglų kalba, anglų kalbos vyresnysis mokytojas

Anglų kalba

 

27

Jurgita Sokienė

Aukštasis

Vokiečių filologija, anglų filologija, anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Anglų kalba

 5a klasės vadovė

28

Rasa Vaišvilienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos biologijos ir žemės ūkio pagrindų, dailės mokytoja, dailės mokytoja, biologijos vyresnioji mokytoja

Biologija, gamta ir žmogus

 

29.

Giedrė

Karčauskienė

Aukštasis

Chemijos ir darbų mokytoja, chemijos vyresnioji mokytoja

Chemija

 

30

Vijoleta Sabaliauskienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos geografijos mokytoja, geografijos mokytoja metodininkė

Geografija

 

31

Albina Burneikienė

Aukštasis

Pradinio mokymo pedagogika, mokytoja

Geografija, žmogaus sauga

 

32

Daiva Myniotienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

Kalnujų skyriaus, 1,3,4 klasių vadovė

33

Judita Kazlauskaitė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslo mokytoja, istorijos mokytoja metodininkė

Istorija

 

34

Aida Pauliuščenkienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos istorijos mokytoja, auklėjamojo darbo metodininkė, istorijos vyresnioji mokytoja

Istorija

Dorinio ugdymo ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

35

Daiva Rapolienė

Aukštasis

Mokytoja – choro dirigentė, muzikos vyresnioji mokytoja

Muzika, choras

7a klasės vadovė

36

Rimantas

Turčinskas

Aukštasis

Baletmeisteris pedagogas, šokio mokytojas metodininkas

Šokis

 

37

Jonas Gailius

Aukštasis

Vidurinės mokyklos techninių disciplinų mokytojas , technologijų vyresnysis mokytojas

Technologijos, žmogaus sauga

 

38

Virginija Jovaišienė

Aukštasis

Vidurinės mokyklos chemijos ir darbų mokytoja, technologijų mokytoja metodininkė

Technologijos

 

39

Irena Kobienė

Aukštasis

Kūno kultūros ir turizmo dėstytoja organizatorė, kūno kultūros mokytoja metodininkė

Kūno kultūra

10a klasės vadovė, kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė

40

Aidas Kavaliauskas

Aukštasis

Kūno kultūros mokytojas, kūno kultūros mokytojas metodininkas

Kūno kultūra

 

41

Rita Petkienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai, tikyba

1b klasės vadovė

42

Dalia Kosienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai, tikyba

3b klasės vadovė

43

Donvina Dambrauskaitė

Aukštasis

Dailiosios keramikos meistrė, vaikų vadovė, dailės mokytoja, dailės mokytoja metodininkė, technologijų mokytoja

Dailė,

technologijos

Dailės ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

44

Reda Baltkojienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Pailgintos darbo dienos auklėtoja(Vilniaus g. 11) 

 

45

Vida Petrauskienė

Aukštasis

Pradinių klasių, muzikos mokytoja, ankstyvosios anglų kalbos ugdymas, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

3a klasės vadovė

46

Ona Bielskienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

4a klasės vadovė

47

Rimantė Gardauskienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

4b klasės vadovė

48

Rita Goleckienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

1a klasės vadovė, pradinio ugdymo programos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

49

Asta Rumševičienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, anglų kalbos(ankstyvojo ugdymo) vyresnioji mokytoja

Anglų kalba

 

50

Vaida

Armonienė

Aukštasis

Fizikos ir matematikos mokytoja, fizikos magistro kvalifikacinis laipsnis, matematikos mokytoja metodininkė

Matematika

Tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

51

Lina

 

Baltrušaitienė

Auštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

 1c klasės vadovė

52

Saulė Tiškuvienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

3ak klasės vadovė

53

Regina

Kaminskienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

3bk klasės vadovė

54

Meilutė

Radavičienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

4ak klasės vadovė

55

Ramutė

Mockuvienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

4bk klasės vadovė

56

Vilma

 

Miklienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo dalykai

2ak klasės vadovė

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

         

Paieška