„Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta. Tautos kalboje yra išdėstyta visa jos prigimtis – istorija, būdo ypatybės, siela, dvasia“ (J.Jablonskis).

Vasario 21-ąją dieną Jungtinės Tautos nuo 1999 metų yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena. Kalba yra svarbiausia žmonių bendravimo priemonė. Be jos negali būti pažangos, visuomenės, kultūros. Išsaugoti savo gimtąją kalbą nėra lengva. Niekada negalime jos užmiršti. Atminkime, kad „lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt“.

Šią dieną paminėjo ir mūsų mokyklos 7d klasės mokiniai. Jie skaitė Mikalojaus Daukšos, Jono Jablonskio, Justino Marcinkevičiaus žodžius, išrinko gražiausią citatą apie kalbą. 

Bibliotekininkė Henrika Gailienė