Šių mokslo metų pirmą pusmetį mokykloje vyko tvarkingiausios ir mandagiausios klasės rinkimai. Juos organizavo anglų k. mokytoja A.Stoškienė, bibliotekininkė L.Stulgienė ir socialinis pedagogas T.Puidokas. Mokytojai stebėjo ir vertino, ar mokiniai tvarkingai apsirengę, ar ateina į pamokas pasiruošę, t.y. turi reikiamą vadovėlį, jį apsilenkia, atsineša pratybas, rašiklius, ar rūpinasi savo darbo vietos tvarkingumu  kiekviename  kabinete, ar į kiekvieną pamoką ateina laiku. Taip pat buvo vertinama, ar mokiniai  mandagiai elgiasi tarpusavyje, su mokytojais, ar laikosi mokinių elgesio taisyklių pertraukų metu.

Suskaičiavus balus, paaiškėjo, kad mandagiausia ir tvarkingiausia klase tapo 7a. Laimėtojai  apdovanoti ženkliukais, padėkomis, spalvotais balionais bei skaniu tortu. Sveikiname nugalėtojus ir jų auklėtoją J.Kilkiuvienę. Linkime ir toliau būti mandagiais ir tvarkingais mokiniais, rodančiais pavyzdį kitiems.

Ačiū mokytojams, kurie kruopščiai ir atsakingai vertino mokinių tvarkingumą ir mandagumą.

Organizatoriai