Sausio 10- ąją visi pradinių klasių mokiniai su pakilia nuotaika šventė mokyklos 95-ąjį gimtadienį. Mokyklą sveikino ne tik  eilėraščiais, dainomis ir šokiais. Šiai progai buvo išleistas  2014- ųjų metų kalendorius ,,Čia auga man sparnai”, kuriame puikuojasi  pradinukų  piešiniai. Šis kalendorius- jau devintasis, ir jo išleidimu labiausiai rūpinasi pradinių klasių mokytoja metodininkė Gražina  Šimkevičienė. Mokytoja kalendorius padovanojo visoms klasėms.

Bet tuo linksmybės nesibaigė. Pradinukus aplankė trys paslaptingi Gerumo karaliai. Jie padovanojo visiems pradinukams saldainių. Kaip ir per kiekvieną gimtadienį, mažieji sudainavo dainą ,,Su gimimo diena”, kurią apvainikavo fejerverkai,suteikę  visiems daug linksmų emocijų.

Mažiausieji mokyklos atstovai išsiskirstė su pažadais aktyviai dalyvauti ir kituose mokyklos Jubiliejui skirtuose renginiuose.

Vyresnieji, 5-10 klasių moksleiviai, taip pat buvo pakviesti į mokyklos šventę. Susirinko gausiai. Pažiūrėję ir apdovanoję gausiais plojimais mokytojos A.Jukilaitienės parengtą šokį bei paklausę lyriško ir melodingo kūrinio “Aleliuja”, paruošto muzikos mokytojos D.Rapolienės, šventės dalyviai taip pat buvo pasveikinti ir apdovanoti trijų Gerumo karalių dovanomis – saldainiais. Gerumo karaliai: m-klos direktorius G.Diržys, soc.pedagogas T.Puidokas ir ūkvedys G.Kybartas užkrėtė jaunąją mokyklos bendruomenę gera, šventiška nuotaika. Po dovanų dalybų, visi buvo pakviesti atlikti bendro kūrinio “Leisk pasveikint Tave” ir šventę užbaigė fejerverkai. Gimtadienis pavyko, nes visi buvo apdovanoti ne tik saldainiais, bet šiltais sveikinimais ir linkėjimais. Išvada viena – mūsų mokykla atšventė 95-ąjį jubiliejų ir ji yra pati gražiausia, jaukiausia ir, žinoma, seniausia mokykla Raseiniuose. Turime kuo didžiuotis!