2013 m. gruodžio 27 d. mokykloje vyko seminaras-praktikumas „Švietimo portalo „E. mokykla“ išteklių ir aplinkos naudojimo galimybės ugdyme“. Seminare mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams buvo pristatytas atsinaujinęs vienas populiariausių portalų, teikiančių pedagogams aktualią informaciją ir paslaugas. Seminaro-praktikumo dalyviai praktiškai išbandė registraciją švietimo portale, skaitmeninių išteklių paiešką, taikymą ir atranką, patobulino IKT taikymo technologinę kompetenciją. Dėkojame lektoriui R. Petrauskui, atskleidusiam atnaujinto portalo galimybes mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams susirasti tinkamas ugdymui skaitmenines mokymo priemones.