2013 m. rugsėjo 13 d. vyko civilinės saugos Stalo pratybos „Mokyklos civilinės saugos subjektų veiksmai masinio susibūrimo vietoje teroro akto, panaudojant nuodingąsias medžiagas, metu“.

Civilinės saugos Stalo pratybų posėdyje dalyvavo mokyklos direktorius ir civilinės saugos grandžių nariai: Artūras Milašauskas, Rolanda Lukoševičienė, Gitanas Kybartas, Vida Linkytė, Eugenija Pagirėnienė, Laima Galinaitienė, Vytautas Godelis.

Posėdį vedė  Civilinės saugos organizatorius Gitanas Kybartas. Civilinės saugos grandžių nariai susipažino su mokyklos Ekstremaliųjų situacijų 2013-2015 m. prevencijos priemonių planu ir Ekstremaliųjų situacijų valdymo schema.

Posėdžio dalyviai analizavo pasirengimą greitai ir efektyviai valdyti mokyklos teritorijoje gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją bei šalinti jos padarinius, užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su atsakingomis institucijomis.

Bendruomenės slaugytoja L. Galinaitienė pranešė, kad, norint išvengti kuo didesnių susirgimų, mokykloje nuolat palaikoma švaros kontrolė, tikrinamos dezinfekcinių priemonių atsargos,  priminė, kaip elgtis pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos (epidemijos ar pandemijos) metu.  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui E. Pagirėnienė pasiūlė spalio mėnesį (per mokinių atostogas) surengti paskaitą mokytojams apie civilinę saugą mokykloje. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Linkytė pasiūlė pavasarį mokykloje surengti praktines pratybas mokiniams.

Mokyklos direktorius narius supažindino, kaip mokykla pasiruošusi šaltajam žiemos sezonui.