Naujųjų mokslo metų pradžia Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje prasidėjo kiek neįprastai: lietus ir vėjas neleido mokiniams, mokytojams, tėvams ir svečiams būriuotis mokyklos kieme ir laukti šventės pradžios. Visi skubėjo į mokyklą: pirmokai, jų tėveliai, pirmokėlių mokytojos bei dešimtų klasių mokiniai su klasių vadovėmis rinkosi išpuoštoje mokyklos aktų salėje, kur skambėjo muzika, visi laukė svečių ir šventės pradžios. Kiti mokiniai ir jų klasių vadovai skubėjo į savo kabinetus. Ten vyko pamokos, skirtos  Meilei Lukšienei, Lietuvos švietimo reformos pradininkei.

Šventė aktų salėje prasidėjo gražiais šventės vedėjos mokytojos Daivos Ramanauskienės sveikinimais. Visi susirinkusieji pasitiko iš Maironio parko sugrįžusią mokyklos delegaciją: mokyklos direktorių Gediminą Diržį, mokytoją Aldoną bei mokines Sandrą ir Moniką. Šventę pradėjo mokyklos direktorius, kuris pasveikino visus su naujųjų mokslo metų pradžia. Su gražiais sveikinimais ir linkėjimais į visus susirinkusiuosius kreipėsi Seimo nariai-Edmundas Jonyla bei Gintautas Mikolaitis. Direktorius ir svečiai pirmokėliams įteikė pasus. Nuotaikingai  ir drąsiai į visus kreipėsi pirmokai su eilėmis, skelbdami-ir jie nuo šios akimirkos yra pilnateisiai šios mokyklos mokiniai.  Žodis buvo suteiktas ir vyriausiems mokyklos mokiniams-dešimtokams. Jų vardu kalbėjo 10a klasės mokinės Lingailė ir Auksė. Mokinės paragino visus mokinius pakartoti priesaiką.

Praeitą rugsėjo pirmąją buvo atidengta naujo mokyklos pavadinimo lenta. Mūsų mokykla jau vieni metai vadinama garbingu Viktoro Petkaus vardu. Ši mokslo šventė ypatinga taip pat-buvo atidengtas bareljefas, skirtas pagerbti Viktoro Petkaus atminimą.

Skambant muzikai, renginio vedėja pakvietė visus į mokslo žinių šalį. Mažuosius pirmokus į klases lydėjo dešimtokai. Nors lauke nerimo lietus ir ūžavo vėjas, visi pamiršo prastą orą, nes mokykloje skambėjo daina, girdėjosi smagus mokinių juokas, aidėjo jaunų žmonių balsai. Šventė baigėsi. Su gražių, prasmingų darbų pradžia, mieli mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai!