Birželio 21 d. aktų salėje 64 šios mokyklos dešimtokams, baigusiems Pagrindinio ugdymo programą ir dalyvavusiems pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, įteikti Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai. Į šventę susirinkusius dešimtokus, jų tėvelius, mokytojus ir svečius pasveikino mokyklos direktorius Gediminas Diržys, klasės vadovė Vilija Paškauskienė supažindino visus su direktoriaus įsakymais dėl pažymėjimų išdavimo ir mokinių įrašymo į mokyklos Garbės knygą bei apdovanojimų padėkos raštais už gerus mokslo pasiekimus ir mokyklos garsinimą įvairiuose rajono bei šalies konkursuose, olimpiadose, varžybose, pagalbą organizuojant renginius mokykloje ir rajone. Kai buvo įteikti pažymėjimai, žodį tarė ir dešimtokė. Visų bendaamžių vadru padėkojo mokytojams, mokyklos administracijai už rūpestį ir pastangas, kad mokiniams mokykloje buvo gera, jauku ir linksma gyventi bei mokytis.

Mokykla su viltimi išlydėjo pirmąją dešimtokų laidą, tikėdama, kad šie mokiniai sėkmingai tęs mokslus ir kitose pasirinktose mokymosi įstaigose.