Gegužės 4 d. 3 a klasės mokinių ansamblis dalyvavo respublikiniame vaikų menų  festivalyje „Mažieji talentai –Lietuvai“, kuris vyko Marijampolės kultūros centre. Jame dalyvavo 15 kolektyvų iš įvairių respublikos mokyklų. Vaikai pasisėmė puikių emocijų, džiaugėsi patys sudainavę 2 daineles bei turėję galimybę  stebėti ir mokytis, kaip menine raiška atskleisti meilę mamai.