Gegužės 17 d. mokykloje vyko pilietinė pamoka „Kovose nepalūžęs“, skirta Viktoro Petkaus 85-ajam gimtadieniui paminėti. Šio didžio žmogaus garbei  mokykloje buvo surengta knygų ir dokumentinės medžiagos paroda, demonstruotas dokumentinis filmas, mokiniai skaitė pranešimus apie jo gyvenimą, veiklą, nuopelnus. Mokyklos direktorius taip pat priminė: „Šis žmogus, kurio vardu pavadinta mūsų mokykla, visada kovojo už teisingumą, toleranciją ir pagarbą šalia esančiam, jis visada bus mūsų tautoje kovotojo už tiesą ir teisingumą etalonu“.