VIKTORAS PETKUS – vienas iš tų šviesuolių, kurie suimti, kalinami, kankinami kovojo už tiesos ir laisvės idealus. Jis visada tapatinosi su nepriklausoma Lietuvos valstybe, didžiavosi ja, tikėjo mūsų šalies ateitimi ir labai ją mylėjo.

V. Petkus gimė 1928 m. gegužės 17 d. Raseinių rajone. Sulaukęs vos šešiolikos, sovietinės valdžios buvo suimtas ir nuteistas 10 metų kalėti už vadovavimą Raseinių gimnazijos ateitininkų būreliui ir pateko į Šiaurės lagerius.

Šiemet jam būtų sukakę aštuoniasdešimt penkeri. Tarptautinis Kembridžo biografų centras Viktorą Petkų paskelbė 1991-1992 metų pasaulio žmogumi, kiek vėliau- ir XX amžiaus žmogumi.

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 dienos mūsų mokykla pavadinta Viktoro Petkaus vardu. Pagerbdami jo atminimą gegužės 17-24 d. mokykloje organizuojama pilietinė savaitė „Nepalaužiamas kovotojas“.