10Aidi rytas,

Upėj paskendęs,

Ir į krantą

Vis plukdo ratus.

Ai, kodėl taip

Tvirtai įsikandęs,

Neša laikas

Ir mus, ir metus.

Pagrindinio išsilavinimo 1-os dalies baigimo pažymėjimų 8 klasių mokiniams šventėje dalyvavo aštuntokai, jų tėvai, klasių vadovės, mokyklos direktorius Ramūnas Bružas, direktoriaus pavaduotojos ugdymui Eugenija Pagirėnienė ir Vida Linkytė, svečiai.

       Direktorius pasveikino aštuntokus su švente, palinkėjo  sėkmės tolimesniame mokslo kelyje, padėkojo už bendravimą ir bendradarbiavimą, už gražias veiklas, kuriomis aštuntokai garsino progimnaziją.

       Aštuntokų vardu kalbėjo 8a klasės mokinys Dominykas Virkutis. Jis džiaugėsi šiandienos švente, bet pabrėžė, kad visų rudenį laukia realybė – tai mokymasis kitose mokyklose, naujų draugų būrys. Aštuntokai padėkojo mokytojams už kantrybę, žinias, pamokymus, patarimus. O dovana mokyklai – rožių kerai, kurie puoš kiemą. Gal kitos mokinių kartos tęs šią tradiciją, ir išauginsime didelį kvapnų rožyną, kuris simbolizuoja grožį, jaunystę...

     Mokiniai šoko, dainavo, aktų salėje aidėjo plojimai, artimieji sveikino aštuntokus, nuėjusius vieną svarbią gyvenimo atkarpą.

Jaunieji žurnalistai