12 Prie pažinimo versmės

         žmogus amžinai stovės.

         su dideliu troškuliu,

         su laukimu,

         su viltim,

         su savo likimu.

         Gerk iš šaltinio skaidraus,

         troškulį savo malšink,

         pajutęs stiprybę ir jėgą,

        žmonėms ir žemei grąžink.  

         Šiais buvusios mūsų mokinės ir mokytojos bei Raseinių krašto poetės Irenos Bulotienės žodžiais buvo pasveikinti visi – Direktorius, pavaduotojos ugdymui ir penktokai, šeštokai bei septintokai ir jų klasių vadovės, kiti svečiai, atvykę į šventę „Mūsų pasiekimai“.

 

         Šie mokslo metai mūsų mokyklai buvo ypatingi, išskirtiniai. Mūsų mokykla, gyvuojanti jau 103-jus metus, rugsėjo 1-ąją buvo pavadinta Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija. Po beveik 2–jų metų mokymosi nuotoliniu būdu šiais mokslo metais mūsų laukė nauji iššūkiai. Prisitaikėme prie įvairių gyvenimo ir mokymosi sąlygų ir aktyviai įsijungėme į veiklas. Visus metus progimnazijoje vyko įvairūs renginiai, konkursai, varžybos, akcijos. Birželio 17 d. diplomai, pagyrimų raštai buvo įteikti mokiniams, laimėjusiems šalies, rajono olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose prizines vietas, aktyviai dalyvavusiems įvairiose gamtos, socialinėse, pilietinėse akcijose, patirtinėse veiklose, puikiai reprezentavusiems mūsų progimnazijos bendruomenę.

         Šventėje kartu dainavome, džiaugėmės mokinių laimėjimais ir pasiekimais.

        Visi mes turime svajonių, šioje šventėje mums parodė, kaip savo svajones įgyvendina 8b kl. mokinė Emilija. Ji šventės proga visus pasveikino šokiu, kuris įkvėpė svajoti ir laukti vasaros atostogų, kurios galbūt kvepės pievų medumi, atlapos duris į juodai nusirpusių vyšnių sodą, į šviečiantį jazminų vakarą… Tad būkime sveiki ir laimingi, laukdami ir atostogų, ir vasaros linksmybių!