44b klasės mokiniai 2022-05-12 dalyvavo projekto „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Joniškio ir Raseinių savivaldybėse“ praktiniame užsiėmime „Pirmoji pagalba“, kurį vedė Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos sveikatos specialistė L. Galinaitienė. Renginio tikslas buvo pirmosios pagalbos įgūdžių mokymasis.    Atsakinėdami į klausimus užsiėmimo metu mokiniai pasikartojo žinias apie tai, kaip iškviesti pagalbos tarnybas atsitikus nelaimingam įvykiui, kaip atpažinti ir pasitikrinti nelaimės ištikto žmogaus būklę, mokėsi taisyklingų pirmosios pagalbos veiksmų žmogui. Ketvirtokai ant manekeno praktiškai atliko dirbtinį širdies masažą.

Įgytos žinios ir praktiniai įgūdžiai užsiėmimo metu kiekvienam iš mūsų yra labai svarbūs įvairiose gyvenimiškose situacijose.

Mokytoja Rita Petkienė