sauleslaikrodTyrimas-projektinė veikla

2c klasės mokiniai mokėsi savais žodžiais paaiškinti, kaip Žemėje naktį keičia diena. Mokiniai gegužės mėn. pirmą savaitę pamokų metu atliko veiklos tyrimą, mokėsi jį suplanuoti ir atlikti. Taip pat išsiaiškino, kaip veikia Saulės laikrodis, kaip matuoti laiką pagal Saulės padėtį danguje.

Mokiniai mokyklos kieme ieškojo objektų, kurie padėtų orientuotis ir nepaklysti gamtoje. Konstravo Saulės laikrodį, išmoko nustatyti pasaulio kryptis bei pagal Saulės laikrodį pasakyti, koks yra laikas, kad Saulės šešėlis atskleidžia dienos laiką. Po atlikto tyrimo veiklą tęsė klasėje.

 

Mokiniai dirbdami grupėse suformulavo tyrimo išvadas ir jas pristatė klasės draugams.

Klasės mokytoja Odeta Bielskytė